Konferencja SCALED

Na początku grudnia 2022 roku, Centrum miało przyjemność być gospodarzem konferencji poświęconej dobrym praktykom w zakresie edukacji włączającej oraz uniwersalnego projektowania w dydaktyce. Konferencja realizowana była w ramach projektu SCALED – Supporting Content and Language Learning Across Diversity i służyła promocji dobrych praktyk zawartych w raporcie opublikowanym przez zespół, którym kieruje prof. Joanna Nijakowska.

W konferencji uczestniczyli liczni goście z polski i zagranicy. O tym jak ważne i potrzebne jest omówienie tematyki kształcenia osób ze specjalnymi potrzebami może świadczyć fakt, że konferencja cieszyła się popularnością zarówno wśród czynnych dydaktyków, jak również studentów studiów nauczycielskich. Więcej informacji o konferencji (oraz galerię zdjęć) znajdziecie na stronie projektu.

Wkrótce pojawią się informacje o kolejnej konferencji wieńczącej projekt, podczas której zespół projektu SCALED zaprezentuje swój docelowy produkt – kurs online dla nauczycieli języków obcych i nauczycieli akademickich przygotowujący do pracy z uczniem i studentem ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi.

 

 

 

 

 

 

 

 

Skip to content