UKKNJA
English

Uniwersyteckie Kolegium Kształcenia Nauczycieli Języka Angielskiego

Rekrutacja UKKNJA

Zostań studentem UKKNJA - sprawdź naszą ofertę edukacyjną.

Tablica UKKNJA

Aktualne informacje o zmianach w planie zajęć oraz terminach i wynikach egzaminów.

Nauczyciele akademiccy

Poznaj naszą kadrę dydaktyczną lub pobierz materiały do zajęć.

Start » UKKNJA » Aktualności » Uwaga studenci II roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych zaocznych w roku akademickim 2016/17 - obowiązkowa rejestracja na zajęcia dodatkowej specjalności "Historia i społeczeństwo".

Uwaga studenci II roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych zaocznych w roku akademickim 2016/17 - obowiązkowa rejestracja na zajęcia dodatkowej specjalności "Historia i społeczeństwo".ważne

2017-06-05

Uprzejmie informujemy, że z powodu znacznej dysproporcji w liczebności grup dodatkowej specjalności "Historia i społeczeństwo"
w obecnym roku akademickim, decyzją kierownika UKKNJA dr Urszuli Chybowskiej otwarta zostanie rejestracja do grup na zajęcia tej specjalności na rok akademicki 2017/18.

Szczegóły:


Miejsce  rejestracji:

https://usosweb.dak.uw.edu.pl/
Termin rejestracji wydziałowej:
I tura : 19 - 23 czerwca 2017,godz.21.30
II tura – giełda grup: 26-30 czerwca 2017, godz.21.30
Instrukcja: http://usosownia.uw.edu.pl/

WAŻNE!
1.Przypominamy, że przed rozpoczęciem rejestracji należy:
sprawdzić działanie hasła logującego do systemu (hasło wygenerowane przy rejestracji do IRK) i w razie problemów kontaktować się z Sekretariatem UKKNJA (ladamski@uw.edu.pl)
2.zapoznać się z ostateczną wersją planu zajęć na semestr zimowy r. akad. 2017/2018
(http://www.cknjoiee.uw.edu.pl/pl/ukknja/plany_zajec/plany_zajec)