UKKNJA
English

Uniwersyteckie Kolegium Kształcenia Nauczycieli Języka Angielskiego

Rekrutacja UKKNJA

Zostań studentem UKKNJA - sprawdź naszą ofertę edukacyjną.

Tablica UKKNJA

Aktualne informacje o zmianach w planie zajęć oraz terminach i wynikach egzaminów.

Nauczyciele akademiccy

Poznaj naszą kadrę dydaktyczną lub pobierz materiały do zajęć.

Start » UKKNJA » Studia podyplomowe » Akty prawne dotyczące studiów podyplomowych » Akty prawne dotyczące studiów podyplomowych

Akty prawne dotyczące studiów podyplomowych

2017-10-13

- Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. — Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm) [zobacz]
- Regulamin studiów podyplomowych na Uniwersytecie Warszawskim [zobacz]
- Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego  w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do   wykonywania zawodu nauczyciela  z dnia  17 stycznia 2012 r. ( Dz. U. z dn. 6 lutego 2012 poz. 131) [zobacz]
- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji   wymaganych od nauczycieli (Dz. U. z dnia 24 sierpnia 2017 r. , poz. 1575) [zobacz]