UKKNJA
English

Uniwersyteckie Kolegium Kształcenia Nauczycieli Języka Angielskiego

Rekrutacja UKKNJA

Zostań studentem UKKNJA - sprawdź naszą ofertę edukacyjną.

Tablica UKKNJA

Aktualne informacje o zmianach w planie zajęć oraz terminach i wynikach egzaminów.

Nauczyciele akademiccy

Poznaj naszą kadrę dydaktyczną lub pobierz materiały do zajęć.

Start » UKKNJA » Kolegium » Rekrutacja

Rekrutacja

2017-07-10

 

Rekrutacja 2017/2018

Rekrutacja krok po kroku [zobacz]

Przewodnik rekrutacyjny [zobacz]

Wymagane dokumenty  [zobacz]

Oferta studiów:

Studia I stopnia:

studia stacjonarne [zobacz]

studia niestacjonarne zaoczne [zobacz]

Harmonogram rekrutacji [zobacz]

Zbiór aktów prawnych [zobacz]

Instrukcja dotycząca wypełniania testu poziomującego z języka obcego specjalności dodatkowej dla kandydatów na studia w UKKNJA w rok akademickim 2017/2018 [zobacz]*
Test będzie aktywny od 15.07.2017 r.
* Kandydatów zakwalifikowanych na studia prosimy o dołączenie do składanych dokumentów certyfikatu poziomującego, odpowiedniego z języka francuskiego lub niemieckiego. Certyfikat należy wydrukować po rozwiązaniu testu. Przedstawiony certyfikat umożliwi Kolegium rejestrowanie do grup Praktycznej Nauki Języka na poziomie zgodnym z kompetencjami językowymi studenta. Wymóg ten nie dotyczy kandydatów, którzy jako specjalność dodatkową wybrali nauczanie przedmiotu historia i społeczeństwo]

W razie problemów technicznych prosimy o kontakt na adres: jezyki-help.come@uw.edu.pl

 

Etykiety tej strony: Rekrutacja