UKKNJA
English

Uniwersyteckie Kolegium Kształcenia Nauczycieli Języka Angielskiego

Rekrutacja UKKNJA

Zostań studentem UKKNJA - sprawdź naszą ofertę edukacyjną.

Tablica UKKNJA

Aktualne informacje o zmianach w planie zajęć oraz terminach i wynikach egzaminów.

Nauczyciele akademiccy

Poznaj naszą kadrę dydaktyczną lub pobierz materiały do zajęć.

Start » UKKNJA » Studenci » Podania w systemie USOSWeb » Procedura składania podań w systemie USOSWeb

Procedura składania podań w systemie USOSWeb

2016-02-03

ZMIANA W PROCEDURZE SKŁADANIA PODAŃ

INFORMACJA DLA STUDENTÓW UKKNJA

STUDIÓW STACJONARNYCH i NIESTACJONARNYCH ZAOCZNYCH

Uprzejmie informujemy, że od 3 lutego 2013 r. wszyscy studenci UKKNJA zobowiązani są do składania podań poprzez system USOSWeb wyłącznie w wersji elektornicznej

 

PROSIMY O NIESKŁADANIE WYDRUKOWANYCH PODAŃ Z USOSWEB.

  1. Student po zalogowaniu się na indywidualne konto USOSWeb składa podanie elektroniczne zgodnie z dostępnymi w USOSWeb wzorami. (liczy się data rejestracji elektronicznej).
    O decyzji student dowiaduje się poprzez USOSWeb, przy czym decyzje administracyjne będą dodatkowo przesyłane do studenta pocztą tradycyjną.
  2. Podania należy kierować do:
  • Dyrektora CKNJOiEE UW dr Danuty Romaniuk - podania dotyczące wznowienia studiów oraz opłat
  • Zastępcy Kierownika ds. studenckich UKKNJA dr Jacka Romaniuka - podania dotyczące spraw studenckich w tym  wyrejestrowania z zajęć i prośby o zmiany w rejestracji
  • Kierownika UKKNJA dr Urszuli Chybowskiej - podania dotyczące ew. odwołania się od decyzji Zastępcy Kierownika ds. studenckich UKKNJA
  • Kierownika Praktyk Pedagogicznych w UKKNJA mgr Barbary Górskiej - podania dotyczące praktyk pedagogicznych
  • Koordynatora programu ERASMUS dr Danuty Romaniuk  - podania dotyczące programu  ERASMUS