UKKNJA
English

Uniwersyteckie Kolegium Kształcenia Nauczycieli Języka Angielskiego

Rekrutacja UKKNJA

Zostań studentem UKKNJA - sprawdź naszą ofertę edukacyjną.

Tablica UKKNJA

Aktualne informacje o zmianach w planie zajęć oraz terminach i wynikach egzaminów.

Nauczyciele akademiccy

Poznaj naszą kadrę dydaktyczną lub pobierz materiały do zajęć.

Start » UKKNJA » Studia podyplomowe » Studia podyplomowe w UKKNJA » Rekrutacja na studia podyplomowe w UKKNJA

Rekrutacja na studia podyplomowe w UKKNJA

2018-04-06

-  Studia Podyplomowe w specjalności nauczycielskiej w zakresie przygotowania pedagogicznego do nauczania języka angielskiego (szczegóły)

Studia Podyplomowe dla nauczycieli w zakresie nauczania drugiego przedmiotu: przygotowanie do nauczania języka angielskiego (szczegóły )

-   Studia podyplomowe:przygotowanie do nauczania języka angielskiego w przedszkolu i klasach I-III (szczegóły)

- Studia podyplomowe dla nauczycieli oraz nauczycieli akademickich w zakresie nauczania po angielsku przedmiotów  humanistycznych, społecznych, przyrodniczych, ścisłych i artystycznych (szczegóły)

 

Rekrutacja na studia odbywa się w dwóch etapach:
1. Rejestracja w systemie IRK, gdzie kandydat tworzy swoje indywidualne konto a następnie rejestruje się na wybrane studia.

Termin rejestracji: 05.11.2018 (godz. 21.30) – 13.01.2019 (godz. 23.59).

Miejsce rejestracji: irk.podyplomowe.uw.edu.pl

2. Po zakończonej rejestracji internetowej w terminie otrzymanym na konto w IRK, kandydat składa w sekretariacie studiów podyplomowych następujące dokumenty:

           - podanie o przyjęcie na studia wydrukowane z systemu IRK

           - życiorys wygenerowany z systemu IRK

           - zobowiązanie do ponoszenia kosztów za studia podyplomowe

           - odpis dyplomu ukończenia studiów drugiego stopnia oraz kserokopia dyplomu

          - kserokopia dowodu osobistego oraz oryginał do wglądu

          - jedno zdjęcie

          - kserokopia certyfikatu o znajomości języka angielskiego oraz oryginał do wglądu