UKKNJA
English

Uniwersyteckie Kolegium Kształcenia Nauczycieli Języka Angielskiego

Rekrutacja UKKNJA

Zostań studentem UKKNJA - sprawdź naszą ofertę edukacyjną.

Tablica UKKNJA

Aktualne informacje o zmianach w planie zajęć oraz terminach i wynikach egzaminów.

Nauczyciele akademiccy

Poznaj naszą kadrę dydaktyczną lub pobierz materiały do zajęć.

Start » UKKNJA » Studia podyplomowe » Studia podyplomowe w UKKNJA » Rekrutacja na studia podyplomowe w UKKNJA

Rekrutacja na studia podyplomowe w UKKNJA

2017-10-26

- Jeżeli  chcesz uczyć języka angielskiego w szkole podstawowej (gimnazjum) lub liceum i posiadasz tytuł magistra, to zapraszamy do nas na Studia Podyplomowe w specjalności nauczycielskiej w zakresie przygotowania pedagogicznego do nauczania języka angielskiego (szczegóły)

- Jeżeli  uczysz w szkole podstawowej (gimnazjum) lub liceum a Twoim marzeniem jest uczenie języka angielskiego, to zapraszamy na Studia Podyplomowe dla nauczycieli w zakresie nauczania drugiego przedmiotu - przygotowanie do nauczania języka angielskiego (szczegóły )

- Jeżeli jesteś nauczycielem wychowania przedszkolnego lub wczesnoszkolnego i chcesz uczyć języka angielskiego, to zapraszamy na Studia podyplomowe:przygotowanie do nauczania języka angielskiego w przedszkolu i klasach I-III (szczegóły)

- Jeżeli uczysz w szkole lub na uniwersytecie i chcesz prowadzić swój przedmiot w języku angielskim, to zapraszamy na Studia podyplomowe dla nauczycieli oraz nauczycieli akademickich w zakresie nauczania po angielsku przedmiotów humanistycznych, społecznych, przyrodniczych, ścisłych i artystycznych (szczegóły)

 

Rekrutacja na studia odbywa się w dwóch etapach:
1. Rejestracja w systemie IRK, gdzie kandydat tworzy swoje indywidualne konto a następnie rejestruje się na wybrane studia.

Termin rejestracji: 02.11.2017 (godz. 21.30) – 31.01.2018 (godz. 23.59).

Miejsce rejestracji: irk.podyplomowe.uw.edu.pl

2. W terminie otrzymanym na konto w IRK, kandydat składa w sekretariacie studiów podyplomowych następujące dokumenty:

           - podanie o przyjęcie na studia wydrukowane z systemu IRK

           - życiorys wygenerowany z systemu IRK

           - zobowiązanie do ponoszenia kosztów za studia podyplomowe

           - odpis dyplomu ukończenia studiów drugiego stopnia oraz kserokopia dyplomu

          - kserokopia dowodu osobistego oraz oryginał do wglądu

          - jedno zdjęcie

          - kserokopia certyfikatu o znajomości języka angielskiego oraz oryginał do wglądu