UKKNJA
English

Uniwersyteckie Kolegium Kształcenia Nauczycieli Języka Angielskiego

Rekrutacja UKKNJA

Zostań studentem UKKNJA - sprawdź naszą ofertę edukacyjną.

Tablica UKKNJA

Aktualne informacje o zmianach w planie zajęć oraz terminach i wynikach egzaminów.

Nauczyciele akademiccy

Poznaj naszą kadrę dydaktyczną lub pobierz materiały do zajęć.

Start » UKKNJA » Studenci » Prace dyplomowe

Prace dyplomowe

Seminaria dyplomowe w roku akademickim 2018/2019

30 maja 2018

Obrony prac dyplomowych w roku akademickim 2017/2018

10 maja 2017

Instrukcja Archiwizowania Pracy Dyplomowej

24 czerwca 2014

Ukończenie studiów

28 grudnia 2017

PROCEDURA PRZYGOTOWANIA I PISANIA PRACY DYPLOMOWEJ ORAZ ZDAWANIA EGZAMINU DYPLOMOWEGO

04 kwietnia 2018