UKKNJA
English

Uniwersyteckie Kolegium Kształcenia Nauczycieli Języka Angielskiego

Rekrutacja UKKNJA

Zostań studentem UKKNJA - sprawdź naszą ofertę edukacyjną.

Tablica UKKNJA

Aktualne informacje o zmianach w planie zajęć oraz terminach i wynikach egzaminów.

Nauczyciele akademiccy

Poznaj naszą kadrę dydaktyczną lub pobierz materiały do zajęć.

Start » UKKNJA » Studenci » Praktyki dydaktyczne - historia i społeczeństwo » Praktyki dydaktyczne - historia i społeczeństwo

Praktyki dydaktyczne - historia i społeczeństwo

2017-11-04

Opiekun praktyk: mgr Ewa Kotkowska-Chmurzyńska ewakot@poczta.onet.pl
Kierownik praktyk w UKKNJA: mgr Barbara Górska b.gorska@uw.edu.pl
REGULAMIN PRAKTYK PEDAGOGICZNYCH W UKKNJA W ROKU AKADEMICKIM 2017/2018

Szczegółowe zasady odbywania praktyk dla studentów III roku UKKNJA specjalności dodatkowej: Historia i społeczeństwo (załącznik nr 8 do Regulaminu)


DOKUMENTY DO POBRANIA
Zgoda dyrektora/deklaracja mentora/potwierdzenie
(wydrukować obustronnie na 1 kartce)
Informator dla mentora
(wydrukować obustronnie na 1 kartce)
Karta oceny praktykanta
(wydrukować obustronnie na 1 kartce)