UKKNJA
English

Uniwersyteckie Kolegium Kształcenia Nauczycieli Języka Angielskiego

Rekrutacja UKKNJA

Zostań studentem UKKNJA - sprawdź naszą ofertę edukacyjną.

Tablica UKKNJA

Aktualne informacje o zmianach w planie zajęć oraz terminach i wynikach egzaminów.

Nauczyciele akademiccy

Poznaj naszą kadrę dydaktyczną lub pobierz materiały do zajęć.

Start » UKKNJA » Studenci » Praktyki- umowy » Praktyki - umowy

Praktyki - umowy

2018-02-15


UWAGA STUDENCI ODBYWAJĄCY PRAKTYKIważne

Uprzejmie informujemy, że Sekcja Finansowo-Kadrowa obsługuje studentów, którzy dostarczają dokumenty finansowe dotyczące praktyk w następujących godzinach:
poniedziałek - czwartek: 11-45 - 14.00
piątek: 11.45 - 15.45.

Umowy na praktyki obowiązujące od 01.01.2017

DRUK UMOWY do pobrania

DRUK RACHUNKU do pobrania

MIESIĘCZNA EWIDENCJA CZASU PRACY do pobrania

 

Wzory wypełnionych dokumentów

WZÓR WYPEŁNIONEJ UMOWY

WZÓR WYPEŁNIONEGO RACHUNKU

WZÓR WYPEŁNIONEJ DEKLARACJI ZUS-ZUA

WZÓR WYPEŁNIONEJ DEKLARACJI ZUS-ZZA

WZÓR WYPEŁNIONEJ DEKLARACJI ZUS-ZWUA

 

PO WYBRANIU WŁAŚCIWEJ OPCJI W UMOWIE W PAR.6 PKT.2 NALEŻY WYDRUKOWAĆ I WYPEŁNIĆ ODPOWIEDNI ZESTAW DEKLARACJI ZUS:

1. Deklaracje ZUS dla osób, których wynagrodzenie brutto JEST RÓWNE LUB WYŻSZE od najniższego i NIE WNIOSKUJĄ o dobrowolne  ubezpieczenie emerytalne i rentowe:

DRUK ZUS ZZA [POBIERZ] (druk na jednej kartce dwustronnie)

DRUK ZUS ZWUA [POBIERZ

2.Deklaracje ZUS dla osób, których wynagrodzenie brutto JEST RÓWNE LUB WYŻSZE od najniższego i WNIOSKUJĄ o dobrowolne  ubezpieczenie emerytalne i rentowe:

DRUK ZUS ZUA [POBIERZ] (druk na jednej kartce dwustronnie)

DRUK ZUS ZWUA [POBIERZ]

 

3. Deklaracje ZUS dla osób, których wynagrodzenie brutto JEST NIŻSZE OD NAJNIŻSZEGO i wnioskują lub nie wnioskują o objęcie dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym:

DRUK ZUS ZUA [POBIERZ] (druk na jednej kartce dwustronnie)

DRUK ZUS ZWUA [POBIERZ]

UWAGA! Druk ZUS ZZA należy wydrukować dwustronnie - na jednej kartce. Druki ZUS nie muszą być drukowane w kolorze. Wszystkie druki prosimy wypełniać czytelnie, pismem DRUKOWANYM.