UKKNJA
English

Uniwersyteckie Kolegium Kształcenia Nauczycieli Języka Angielskiego

Rekrutacja UKKNJA

Zostań studentem UKKNJA - sprawdź naszą ofertę edukacyjną.

Tablica UKKNJA

Aktualne informacje o zmianach w planie zajęć oraz terminach i wynikach egzaminów.

Nauczyciele akademiccy

Poznaj naszą kadrę dydaktyczną lub pobierz materiały do zajęć.

Start » UKKNJA » Studenci » Sprawy socjalne

Sprawy socjalne

Stypendium socjalne

31 maja 2017

Domy studenckie

25 maja 2015

Stypendium dla osób Niepełnosprawnych

07 września 2012

Najczęściej zadawane pytania [FAQ]

25 września 2012

Komisja Stypendialna UKKNJA

14 września 2018

Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Warszawskiego

21 lutego 2014