UKKNJA
English

Uniwersyteckie Kolegium Kształcenia Nauczycieli Języka Angielskiego

Rekrutacja UKKNJA

Zostań studentem UKKNJA - sprawdź naszą ofertę edukacyjną.

Tablica UKKNJA

Aktualne informacje o zmianach w planie zajęć oraz terminach i wynikach egzaminów.

Nauczyciele akademiccy

Poznaj naszą kadrę dydaktyczną lub pobierz materiały do zajęć.

Start » UKKNJA » Nauczyciele akademiccy » Informacje o wykładowcy

prof. UW dr hab. Sławomir Wącior

dyżur: BY APPOINTMENT, p. 322

e-mail:wacior@kul.pl

Research interests:

- History of British literature      
- Anglo-American Modernist poetry: the Imagism
- Metaphysical poetry of the seventeenth century: Thomas Traherne
- Theory of literature (semiotics, post-structuralism)
- Generic studies: theory and history of the sonnet
 
Educational background, degrees:


• 2008 – professor (university professor), The John Paul II Catholic University of Lublin
• 2005 – Habilitation (a post-doctoral degree) in Literature, The John Paul II Catholic University of Lublin
• 1989 – PhD in Literature, Maria Curie-Skłodowska University, Lublin
• 1982 – MA in English philology, Maria Curie-Skłodowska University, Lublin
 
Professional experience:


  10/2007 – present – University College of English Language Teacher Education, University of Warsaw
  10/1982 – present – Institute of English Studies, The John Paul II Catholic University of Lublin
  10/2002 – 2009 – Akademia Podlaska, Siedlce
  10/2000 – 2005 – Akademia Polonijna, Częstochowa
  10/1994 – 2005 – Teacher Training College of Foreign Languages, Chełm

 
Selected publications:

 
Books:


Explaining Imagism: The Imagist Movement in Poetry and Art, The Edwin Mellen Press: Lewiston (USA), Queenston (Canada), Lampeter (UK), 2007,  300 pages (American edition of Modernist Mutations)
Literary Liaisons: Text – Culture – Society. Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin: 2009, 184 pages
Literature and/in Culture. Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 2008 – redakcja recenzowanego zbioru ponad dwudziestu artykułów naukowych, 262 pages
Modernist Mutations - The Morphology of the Imagist Poem: Context - Text - Intertext. Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin: 2003, 268 pages
Petals on a wet, black bough - Poezja imagistyczna angielskiego modernizmu. Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej, Lublin: 2002, 116 pages
Strategies of Literary Communication in the Mystical Poetry of Thomas Traherne. An Analytical Study. Lublin: Redakcja Wydawnictw KUL, Lublin: 1990, 224 pages

 Articles:

„Pied Beauty - warianty współczesnych anglojęzycznych sonetów religijnych”,  in Veritas in caritate : księga pamiątkowa ku czci Księdza Profesora Andrzeja Szostka MIC, Wydawnictwo KUL, Lublin 2016, pp. 509 – 518
“Reading the City – Edwin Morgan’s “Glasgow Sonnets” as a Contemporary Urban Sonnet Sequence”, in Roczniki Humanistyczne, Volume 63 (2015), Fasc. 11: English Studies, pp. 291 – 307
“Intertextual imprints of Edwin Morgan's Sonnets from Scotland”, in  Volume 62 (2014), Fasc. 5: Annals of Arts, pp. 307 – 317
“'The dark side of the sun, discovered' - Mark Jarman's contemporary metaphysical sonnet cycle of 'Unholy Sonnets”, in Universitati serviens : księga pamiątkowa ku czci Księdza Profesora Stanisława Wilka SDB, Wydawnictwo KUL, Lublin 2014, pp. 621 – 628
“From Slate to Jupiter - Poetic Patterns of Edwin Morgan's "Sonnets from Scotland"”, in Scottish Studies Review, Vol.1, No. 5, Spring-Summer 2013, pp. 47 – 57
“Poetry in a Kilt: Morgan and Finlay Tartan Patterns”, w: red. Z.Kolbuszewska & B.Klonowska, w Margins and Centres Reconsidered: Multiple Perspectives on English Language Literatures, Wydawnictwo Towarzystwa Naukowego KUL, Lublin 2007, s. 197 - 210
“Green wine held up in the sky” – D.H.Lawrence’s Use of Senses in his Imagist Poems from Some Imagist Poems 1915, w Neophilologica Podlasiensia Nr. 2, Siedlce 2005, s. 95 - 100
"Patterns of silver on bronze" - An Intertextual Matrix of Imagist Poems, w  Polish Journal for American Studies, Yearbook for the Polish Association for American Studies, Vol.1 (2004), Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Poznañ: 2004, s. 145 - 162.
"'A Hyacinth Hidden in a Far Valley'  - The Thematic Coherence of H.D.'s Early Poems from Des Imagistes 1914", w Neophilologica Podlasiensia, Nr. 1  (2004), Wydawnictwo Akademii Podlaskiej, Siedlce: 2004, s. 81 - 90.
"Now I stand awake unseeing..." A Study of Visual Dominants in Frank Stewart Flint's Imagist Peregrination in  Des Imagistes 1914" w PASE Papers in Literature, Language and Culture, Proceedings of the 12th Annual Conference of the PASE, Miedzeszyn 2003, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa: 2003, s. 345 - 355.
"The Imagist Amalgams - A Textual Mapping of Richard Aldington's Poems in Des Imagistes 1914, w Lubelskie Materiały Neofilologiczne, Wydawnictwo UMCS, Lublin: 2003, s. 41 -52
"Ite Missa Est - Formy odwzorowania rzeczywistości w poezji imagistycznej a ich konsekwencje translatoryczne" w Workshop on Translation III, red. R. Sokolowski, H.Duda, K.Klimkowski, Wydawnictwo Towarzystwa Naukowego KUL & Slavic Research Group Univerisity of Ottawa, Lublin - Ottawa: 2003, s. 199 - 208.
"Deus Concors Discordiae - Bóg w angielskiej poezji metafizycznej XVII wieku", w Obraz Boga Ojca w kulturze, red. M.Ołdakowska-Kuflowa i U.Mazurczak, Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin: 2000, s. 297 - 318.
"'No Dim Land of Peace' - A Case for Close Reading of Poetry", w Studia Anglica Resoviensia 2, International English Studies Journal, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej, Rzeszów: 2001, s. 142 - 146.
 "Aspects of Space Presentation in Imagist Poetry", in Focus on Literature & Culture, red. Grażyna Bystydzieńska & Leszek Kolek, Wydawnictwo Uniwersytetu im. Marii Curie Skłodowskiej, Lublin: 1994, s. 69 - 80.
"Thomas Traherne: The Lyrical Ego in Mystical Poetry", w The Poetic Persona. Studies in English Poetry, red. Gra?yna Bystydzieñska, Wydawnictwo Uniwerytetu im. Marii Curie Sk?odowskiej, Lublin: 1991, s. 5 - 32.
"Adresat w poezji Thomasa Traherne'a. Szkic problematyki", w Literatura angielska i amerykañska. Problemy recepcji, red. Anna Zagórska & Grażyna Bystydzieńska, Wydawnictwo Uniwersytetu im. Marii Curie Skłodowskiej, Lublin: 1989, s. 74 - 84.
"Spatial and Temporal Relations in the Mystical Poetry of Thomas Traherne", w Kwartalnik Neofilologiczny, 4/1987, Warszawa: 1987, s. 423 - 435.  
"A Horror Syndrome: A Study in T.S.Eliot's 'Animula' and Louis MacNeice's 'Prayer Before Birth', w Kwartalnik Neofilologiczny, 2/1984, Warszawa: 1984, s. 199 - 209.
"Key Concepts in Thomas Traherne's Poetry", w Lubelskie Materiały Neofilologiczne 1983, Wydawnictwo UMCS, Lublin: 1983, s. 215 - 229.
"Ariel Poems - The Focal Period of T.S.Eliot's Poetic Development", w Lubelskie Materiały Neofilologiczne 1982, Wydawnictwo UMCS, Lublin: 1982, s. 139 -148.