UKKNJA
English

Uniwersyteckie Kolegium Kształcenia Nauczycieli Języka Angielskiego

Rekrutacja UKKNJA

Zostań studentem UKKNJA - sprawdź naszą ofertę edukacyjną.

Tablica UKKNJA

Aktualne informacje o zmianach w planie zajęć oraz terminach i wynikach egzaminów.

Nauczyciele akademiccy

Poznaj naszą kadrę dydaktyczną lub pobierz materiały do zajęć.

Start » UKKNJA » Nauczyciele akademiccy » Informacje o wykładowcy

dr Urszula Kurcewicz

adres e-mail: uurban@uw.edu.pl

termin dyżuru : piątki 13.15-14.45 adres Instytut Nauk Politycznych Nowy Świat 67 pok. 207

Prowadzone przedmioty:  Przygotowanie do nauczania drugiego przedmiotu - Historia społeczno-polityczna Polski

W trakcie realizacji przedmiotu student zdobywa wiedzę na temat periodyzacji historii Polski i momentów przełomowych w dziejach Polski. Przedmiot ma przygotować studenta do nauczania drugiego przedmiotu: Historia i społeczeństwo.