UKKNJF
Français

Uniwersyteckie Kolegium Kształcenia Nauczycieli Języka Francuskiego

Rekrutacja UKKNJF

Zostań studentem UKKNJF - sprawdź naszą ofertę edukacyjną.

Tablica UKKNJF

Aktualne informacje o zmianach w planie zajęć oraz terminach i wynikach egzaminów.

Nauczyciele akademiccy

Poznaj naszą kadrę dydaktyczną lub pobierz materiały do zajęć.

Start » UKKNJF » Studia » Praca dyplomowa » Konstrukcja pracy dyplomowej

Konstrukcja pracy dyplomowej

2009-11-09

1.      Strona tytułowa

2.      Strona z oświadczeniami autora i promotora pracy (po polsku, według wzoru)

3.      Strona ze streszczeniem po polsku (maksymalnie 800 znaków), słowa kluczowe po polsku, (należy je pisać w mianowniku liczby pojedynczej i oddzielać przecinkami), powinno ich być około 10, następnie kod pracy i tytuł po angielsku

4.      Spis treści

5.      Synopsis - streszczenie w języku obcym (w języku, w którym praca jest napisana) o objętości maksymalnie jednej strony. Zawiera :

 • cel główny
 • cele szczegółowe
 • prezentacja części: teoretyczna i praktyczna

6.    Wstęp (1,5-3 strony)

 • uzasadnienie wyboru tematu
 • prezentacja struktury (budowy pracy)
 • opis związków między częściami teoretyczną i praktyczną
 • określenie czy praca przedstawia nowe podejście do podjętej tematyki

7.    Część teoretyczna (min. 15 - 20 stron)

 • podzielona na rozdziały (podział uzasadniony strukturą i materiałami wybranymi do części praktycznej)
 • dokładne źródła dla każdego rozdziału

8.    Część praktyczna (min. połowa całej pracy)

 • prezentacja części praktycznej: wskazanie ścisłych związków między częściami teoretyczną i praktyczną, propozycja konkretnego zastosowania zajęć praktycznych (np. realizacja zadania trwająca przez jeden semestr lub cały rok szkolny)
 • organizacja części praktycznej: badania, ankiety, kwestionariusze przeprowadzane w klasie i/lub inne.
 • część praktycznapowinna przedstawiać raczej realizację projektu lub spójnego cyklu zajęć niż scenariusze poszczególnych, nie powiązanych ze sobą zajęć. W sumie należy przygotować minimum 4 - 5 kompletnych scenariuszy lekcji.
 • scenariusze lekcji w części praktycznej powinny dążyć do realizacji postawionej tezy (np. Kultura powinna zajmować stałe miejsce w procesie nauczania..., lub Analiza błędów językowych popełnianych przez uczniów polskich prowadzi do lepszego planowania pracy nauczyciela ...)
 • przynajmniej 1/2 materiału praktycznego powinna być zrealizowana, czyli przeprowadzona w szkole (w czasie praktyk lub w inny sposób). Wszystkie zrealizowane ćwiczenia (scenariusze, fiszki) zostaną omówione, a ich wyniki przeanalizowane. Podsumowanie powinno składać się z komentarza metodycznego oraz z komentarza osobistego.

9.    Zakończenie (1 strona)

 • ogólna ocena wyników uzyskanych w trakcie realizacji części praktycznej
 • podkreślenie związku między otrzymanymi wynikami a celami przedstawionymi we wstępie

10.  Bibliografia

 • minimum 30 publikacji, w tym: monografie, artykuły, strony internetowe (z datą konsultacji)

11.  (ewentualnie) : Aneks

 • dołączone materiały stworzone dla potrzeb części praktycznej
 • lub inne materiały dodatkowe (związane z tematyką pracy i częścią praktyczną)