UKKNJF
Français

Uniwersyteckie Kolegium Kształcenia Nauczycieli Języka Francuskiego

Rekrutacja UKKNJF

Zostań studentem UKKNJF - sprawdź naszą ofertę edukacyjną.

Tablica UKKNJF

Aktualne informacje o zmianach w planie zajęć oraz terminach i wynikach egzaminów.

Nauczyciele akademiccy

Poznaj naszą kadrę dydaktyczną lub pobierz materiały do zajęć.

Start » UKKNJF » Nauczyciele akademiccy » Informacje o wykładowcy

dr Marlena Deckert

 

e-mail: m.deckert@uw.edu.pl

Dyżur w sesji letniej 2017/2018:
27.06.2018 r. (środa): 8.30 – 10.00 oraz 16.00 – 17.30


gabinet 8 (wejście przez Sekretariat UKKNJF), Al. Niepodległości 22, Budynek Dydaktyczny Ksawerów, parter


Stanowisko
Wykładowca w Centrum Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych i Edukacji Europejskiej Uniwersytetu Warszawskiego.
Zastępca Kierownika ds. Studenckich Uniwersyteckiego Kolegium Kształcenia Nauczycieli Języka Francuskiego UW.


Kwalifikacje zawodowe
2013 Doktor nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa. Obrona rozprawy doktorskiej pt.: Développer la compétence discursive lecto-scripturale en classe de français langue étrangère à travers les textes littéraires, napisanej pod kierunkiem prof. dr hab. Urszuli Paprockiej – Piotrowskiej.
2009 - 2013 Studia doktoranckie - Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wydział Nauk Humanistycznych, Instytut Filologii Romańskiej, Katedra Akwizycji i Dydaktyki Języków.
1989 – 1994 Filologia Romańska – Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Praca magisterska Analyse contrastive de quelques champs lexicaux concernant certains des sentiments en français et en espagnol, napisana pod kierunkiem prof. dr. hab. Marka Gawełko.


Studia podyplomowe
2015/2016 Studium Podyplomowe „Glottodydaktyka Polonistyczna – nauczanie języka polskiego jako obcego”  - Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego.

Dodatkowe kwalifikacje

Praktyka zawodowa
Od 2013

2003 - 2014

2010 – 2013

2009

1994 - 2012

Działalność dodatkowa


Publikacje
Deckert M. (2016) Od teorii do pragmatyki – elementy językoznawstwa w zintegrowanym nauczaniu gramatyki i leksyki na przykładzie tekstu literackiego. (Przyjęty do druku).
Deckert M. (2015) Nauczanie gramatyki języka francuskiego w rodzimym kontekście użytkowników języka polskiego. In. K. Kwiek (red.).  Lublin: IFR KUL, Seria 12/15.
Deckert M., Kalinowska E., Piotrowska-Skrzypek, M (red.) (2015) Ogólnopolska Olimpiada Języka Francuskiego. Testy 2009-2014. Lublin : Werset.
Deckert M. (2013) Tekst literacki na lekcji języka obcego a kompetencja interkulturowa ucznia. In A. Kocjan (red.). Różnice kulturowe a nauczanie języka obcego, czyli dlaczego złota rybka czasem jest czerwona. Lublin : IFR KUL, Seria 12/15, 53-66.
Deckert M. (2012) Lecture littéraire en classe de FLE : un plaisir ou un rude labeur ? In : U. Paprocka-Piotrowska, M. Sowa (éds). Travaux de jeunes chercheurs. Acquisition et didactique des langues. Lublin : IFR KUL, Seria 12/15, 122-132.
Deckert M. (2012) Développer la compétence discursive « lecto-scripturale » en classe de FLE
à partir d’un texte poétique (exemple de L’albatros de Charles Baudelaire) In : T. Tomaszkiewicz et G. Vetulani (éds). L’apport linguistique et culturel français à l’Europe : du passé aux défis de l’avenir. Łask : Oficyna Wydawnicza LEKSEM. 289-296.
Deckert M. (2012) Développer la compétence lectorale des textes littéraires au niveau débutant d’après Mémoires d’un touriste de Stendhal (Studia Romanica Belliana 2 : Langue, Culture et Médias, Université Matej Bel, Faculté des Sciences humaines, Département des Études romanes. Banska Bystrica: Aracne Editrice.
Deckert M. (2011) Intégrer l’interculturel dans les pratiques de classe de langue. In : Revue scientifique internationale, J. Bírová (éd). Cahier de Didactique du FLE dans les pays slaves, Octobre 2011, no 3, vol. 2, 31-41.
Deckert M. (2011) Specyficzne potrzeby uczniów realizujących program międzynarodowy w zakresie nauki języka francuskiego w gimnazjum Middle Years Programme. In: J. Knieja, S. Piotrowski (red.). Nauczanie języka obcego a specyficzne potrzeby uczących się. O kompetencjach, motywowaniu i strategiach. Lublin : Towarzystwo Naukowe KUL. 107-116.
Deckert M. (2011) Exemple d’un parcours pédagogique visant la tâche de la mise en scène à partir du Petit Prince d’Antoine de Saint-Exupéry. In : M. Sowa (éd.). L’interculturel en pratique. Lublin: Werset, 145-152.
Deckert M. (2005) Exemple d’une fiche pédagogique : Une fille de l’Est de Patricia Kaas. In : U. Paprocka-Piotrowska (éd.) Enseignant et Élève face à l’Europe. Lublin : Werset, 91-96.
Deckert M. (2002) Kreatywnie dès le début. In : K. Olejnik (red.). Konspekt (4/5). Lublin : Akademos, 18-19.

 

Zainteresowania naukowe
Dyskurs w świetle językoznawstwa kognitywnego - badanie języka jako zjawiska
odzwierciedlającego kreatywną naturę człowieka.

Pasje
Dom i ogród, muzyka i teatr.