UKKNJF
Français

Uniwersyteckie Kolegium Kształcenia Nauczycieli Języka Francuskiego

Rekrutacja UKKNJF

Zostań studentem UKKNJF - sprawdź naszą ofertę edukacyjną.

Tablica UKKNJF

Aktualne informacje o zmianach w planie zajęć oraz terminach i wynikach egzaminów.

Nauczyciele akademiccy

Poznaj naszą kadrę dydaktyczną lub pobierz materiały do zajęć.

Start » UKKNJF » Nauczyciele akademiccy » Informacje o wykładowcy

mgr Judyta Rudawska

 

e-mail

j.rudawska@uw.edu.pl

Dyżury w semestrze letnim 2016/17:
wtorek 7.45-8.15, czwartek 7.45- 8.15
pok. 101, I piętro, Al. Niepodległości 22

Stanowisko:
Starszy wykładowca w Centrum Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych i Edukacji Europejskiej Uniwersytetu Warszawskiego
Kierownik Praktyk w UKKNJF UW.

Stopień naukowy:
Stopień magistra uzyskany na Wydziale Neofilologii UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO. Praca magisterska z zakresu językoznawstwa napisana pod kierunkiem prof. Krzysztofa Bogackiego, obroniona w roku 1982.
Stopień licencjata z filologii angielskiej (SWPS, 2006)
Specjalizacja: 
Nauczanie gramatyki i fonetyki języka francuskiego
Kształcenie nauczycieli języków obcych
Wykorzystanie platformy e-learningowej Moodle w nauczaniu języków obcych
 
Zajęcia:
Praktyczna Nauka Języka Francuskiego RS II rok
Fonetyka korektywna I rok
Gramatyka praktyczna I i II rok
Gramatyka praktyczna II rok Dodatkowa specjalność
e-lektorat języka francuskiego - poziom B1

Funkcje w UKKNJF UW:
Opiekun studentów I roku UKKNJF UW
Koordynator bloku przedmiotów językoznawczych
Odpowiedzialny za siatkę zajęć

Praktyka zawodowa:
- starszy wkładowca w UKKNJF od 1991
- 1989 - 1991 XVII Liceum A.Frycza Modrzewskiego w Warszawie
- 1982 - 1989 asystent w Instytucie Filologii Francuskiej Uniwersytetu Warszawskiego (zajęcia z zakresu językoznawstwa)