UKKNJN
Deutsch

Uniwersyteckie Kolegium Kształcenia Nauczycieli Języka Niemieckiego

Rekrutacja UKKNJN

Zostań studentem UKKNJN - sprawdź naszą ofertę edukacyjną.

Tablica UKKNJN

Aktualne informacje o zmianach w planie zajęć oraz terminach i wynikach egzaminów.

Nauczyciele akademiccy

Poznaj naszą kadrę dydaktyczną lub pobierz materiały do zajęć.

Start » UKKNJN » Nauczyciele akademiccy » Informacje o wykładowcy

prof. dr hab. Grażyna Łopuszańska

Dyżur w semestrze  letnim :

poniedziałek (w terminach zajęć) g. 15.30-16.15 pok.5

Zainteresowania badawcze:
językoznawstwo germańskie synchroniczne i diachroniczne, historia języka niemieckiego, lingwistyka konfrontatywna i kontrastywna, morfologia i syntaks współczesnego języka niemieckiego, dialektologia, etno- i socjolingwistyka, gramatyka kognitywna

Prowadzone przedmioty:
Gramatyka pedagogiczna z elementami gramatyki kontrastywnej i historii języka
Elementy językoznawstwa
Gramatyka praktyczna