dr Jacek Romaniuk

e-mail: jromaniuk@uw.edu.pl

Stopień naukowy:

doktor nauk humanistycznych w zakresie  literaturoznawstwa

Wykształcenie:

9 maja 2006:

Obrona pracy doktorskiej. Stopień naukowy doktora przyznany 30 maja 2006r.

grudzień 1999 – 2004:

Uniwersytet Warszawski, Instytut Anglistyki, studia doktoranckie w zakresie kultury i literatury amerykańskiej. Temat rozprawy: “The Sixties Remembered: The Making of the Decade’s Myth in American Autobiographical Accounts” [Lata sześćdziesiąte w pamięci. Tworzenie mitu dekady w amerykańskich przekazach autobiograficznych].

październik 1998 – marzec 2000:

Podyplomowe Studium Administracji UW

8 lipca 1998:

Uzyskanie tytułu magistra filologii angielskiej, temat pracy: “The Role and Significance of Fairy Tales in American Cultural Context” [Rola i znaczenie baśni w kulturowym kontekście Ameryki].

1993-1998:

Uniwersytet Warszawski, Instytut Anglistyki, studia magisterskie w zakresie filologii angielskiej

Praca zawodowa:

wrzesień 2008 – teraz:

Dyrektor Centrum Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych i Edukacji Europejskiej UW

październik 2006 – teraz:

Uniwersytet Warszawski, Centrum Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych i Edukacji Europejskiej, Uniwersyteckie Kolegium Kształcenia Nauczycieli Języka Angielskiego, ul. Nowy Świat 4, 00-497 Warszawa, prowadzenie zajęć z Kultury i Historii USA (I i II rok), praktyczne nauczanie języka angielskiego (pisanie na poziomie akademickim I i II rok), zarys literatury amerykańskiej (III rok), seminarium licencjackie (III rok)

październik 2000 – styczeń 2009:

Wyższa Szkoła Pedagogiczna T.W.P.ul. Urbanistów 3, 02-397 Warszawa

prowadzenie zajęć z praktycznej nauki języka angielskiego (pisanie na poziomie akademickim I, II i III rok) oraz konwersatorium z wiedzy o krajach anglosaskiego obszaru językowego

październik 2000 – czerwiec 2005:

Uniwersytet Warszawski, Instytut Anglistyki, prowadzenie zajęć z praktycznej nauki języka angielskiego (Writing 1 & 2)

luty 2000 – czerwiec 2000:

Nauczycielskie Kolegium Języka Angielskiego UW prowadzenie zajęć z historii i kultury USA dla studentów II roku

Działalność akademicka:

24 – 25 kwietnia 2014:

współorganizowanie, udział i wygłoszenie referatu pt. „Pokaż mi co czytasz a powiem ci kim jesteś: komponent literacko-kulturowy w kształceniu nauczycieli języka angielskiego” na międzynarodowej konferencji naukowej pt. Języki obce i literatura w dobie kryzysu humanistyki. Legnica:Wydział Nauk Społecznych i Humanistycznych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy Centrum Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych i Edukacji Europejskiej Uniwersytetu Warszawskiego Państwowy Uniwersytet Pedagogiczny im. Iwana Franki w Drohobyczu

26 marca 2014:

udział i wygłoszenie referatu pt. ”The advancement of didactic and language skills of academic staff teaching in English” na konferencji zorganiozwanej przez Uniwersytet Warszawski i British Council pt. Challenges in Internationalization.

12 – 14 czerwca 2013:

Sevilla, udział i wygłoszenie referatu pt. ”Foreign Language Teacher Training at the University of Warsaw with a special focus on the cultural component” na międzynarodowej koferencji Re-conceptualizing the professional identity of a European teacher: Sharing experiences. Uniwersytet w Sevilli, Hiszpania.

16 – 18 listopada 2012:

Łódź, jubileuszowa konferencja Women’s Studies Centre Anniversary Conference “Intersecting Feminisms: Theory, Politics, and Activism”

22-24 września 2009:

Turyn, uczestnictwo w 20. Międzynarodowej konferencji AISNA

19 grudnia 2008:

Uniwersytet Turyński, wykład na seminar magisterskim Studiów Amerykanistycznych pt. „The Sixties Revisited: Contemporary Evocations of the Rebellious Decade”

23-25 kwietnia 2008:

Kraków, – udział i wygłoszenie referatu pt. „Waving the Sixties Banner: Evocations of the Ambiguous Decade in the 21st Century Presidential Campaigns in the USA” na  XI Międzynarodowej Konferencji poświęconej angielskiej i amerykańskiej literaturze i językowi pt. „Ambiguity and the Search for Meaning: English and American Studies at the Beginning of the 21st Century.” Instytut Filologii Angielskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego

27 października 2007:

TVP KULTURA – dyskusja „na  żywo”  na temat roli i znaczenia mitów w społeczeństwie USA w programie „Spotkania” – prowadzenie Jerzy Sosnowski, udział wzieli: dr hab. Bohdan Szklarski, prof. UW (Ośrodek Studiów Amerykańskich UW), dr Małgorzata Durska (Ośrodek Studiów Amerykańskich UW) i dr Jacek Romaniuk (CKNJOiEE UW).

25- 27 października 2006:

Warszawa, konferencja Polskiego Towarzystwa Studiów Amerykanistycznych, referat: “The Ideology of Environmentalism and the Rhetoric of Withdrawal in Raymond Mungo’s Total Loss Farm: A Year in the Life”

2-5 kwietnia 2004:

Praga, międzynarodowa konferencja Europejskiego Stowarzyszenia Studiów Amerykanistycznych, referat: ”’Throw Your Body on the Line’: Tom Hayden’s Activist Cause, the 1960s and the 1990s.”

24-26 kwietnia 2003:

Miedzeszyn: konferencja Stowarzyszenia Nauczycieli Akademickich Filologii Angielskiej, referat: “’Throw Your Body on the Line’: Tom Hayden’s Activist Journey in Time, the 1960s and the 1990s.”

10-13 listopada 2002:

Wrocław: konferencja Polskiego Towarzystwa Studiów Amerykanistycznych, referat: “’Throw Your Body on the Line’: Tom Hayden’s Activist Journey in Time, the 1960s and the 1990s.”

22-24 kwietnia 2002:

Kazimierz Dolny: konferencja Stowarzyszenia Nauczycieli Akademickich Filologii Angielskiej, referat: “Mark Gerzon’s The Whole World Is Watching: A Young Man Looks at Youth’s Dissent as an Account of an American Baby Boomer’s Views on His Country’s Society and Culture.”

11-13 listopada 2001:

Puławy: konferencja Polskiego Towarzystwa Studiów Amerykanistycznych, referat: “James S. Kunen’s The Strawberry Statement: Notes of a College Revolutionary as a Self-Portrait of the Baby Boom Generation of the 1960s.”

15 lipca- 20 września 2001:

Stanford University: badania własne w Hoover Institution Archives i Bancroft Library w University of California at Berkeley, Chicago: badania własne w the Polish Museum of America dzięki stypendium Europejskiego Stowarzyszenia Studiów Amerykanistycznych

17-19 maja 2001:Turyn:

udział w konferencji międzynarodowej pt. “Public and Private in American History: Family, Subjectivity and Public Life in the 20th Century.”

25-27 kwietnia 2001:Kraków:

konferencja Stowarzyszenia Nauczycieli Akademickich Filologii Angielskiej, referat: “Polish Intellectuals’ Views on the Sixties in the United States of America.”

19-22 listopada 2000:

Toruń: konferencja Polskiego Towarzystwa Studiów Amerykanistycznych, referat: “Polish Intellectuals’ Views on the Sixties in the United States of America.”

16-18 czerwca 2000:

Kraków: 58th Annual Meeting : A Multidisciplinary Conference of the Polish Institute of Arts and Sciences in America zorganizowane przez Uniwersytet Jagielloński i Polską Akademię Umiejętności

26-28 kwietnia 2000:

Gdańsk: konferencja Stowarzyszenia Nauczycieli Akademickich Filologii Angielskiej, referat: “The Port Huron Statement as the Social, Political, and Cultural for the 1960s Generation and Its Meaning and Appeal to the Contemporary Generation.”

SPIS PUBLIKACJI:

Romaniuk, Jacek. “The Ideology of Environmentalism and the Rhetoric of Withdrawal in Raymond Mungo’s Total Loss Farm: A Year in the Life.” [Ideologia ochrony środowiska i retoryka wycofania w książce Raymonda Mungo Total Loss Farm: A Year in the Life.] Ideology and Rhetoric: Constructing America. Ed. Bożenna Chylińska. Newcastle upon Thyne: Cambridge Scholars Publishing, 2009. 353 – 361.

—. “’Defending America against Itself’: the 1960s USA in the Polish Intellectuals’ Perspective.” [„Broniąc Amerykę przed nią samą.” Ameryka lat 60. w perspektywie polskich intelektualistów.] Anglica. Eds. Andrzej Weseliński, and Jerzy Wełna. Warszawa: Wydawnictwa UW, 2003. 87 – 97.

—. “James S. Kunen’s The Strawberry Statement: Notes of a College Revolutionary as a Self-Portrait of the Baby Boom Generation of the 1960s.” [The Strawberry Statement: Notes of a College Revolutionary Jamesa Kunena jako autoportret pokolenia lat 60.] American Portraits and Self-Portraits. Ed. Jerzy Durczak. Lublin: UMCS Press, 2002. 329 – 336.

—. “Mark Gerzon’s The Whole World Is Watching: A Young Man Looks at Youth’s Dissent as  an Account of an American Baby Boomer’s Views on His Country’s Society and Culture.” [The Whole World Is Watching: A Young Man Looks at Youth’s Dissent Marka Gerzona jako obraz poglądów przedstawiciela pokolenia lat 60. na społeczeństwo i kulturę własnego kraju.] Perspectives on Literature and Culture. Eds. Leszek S. Kolek, Aleksandra Kędzierska, and Anna Kędra-Kardela. Lublin: Wydawnictwo UMCS, 2004. 281 – 287.

—. “The Personal Is Collective: Autobiographical Accounts of Members of the Women’s Liberation Movement.” Quilting Stories: Essays in Honor of Elżbieta H. Oleksy. Eds. Marek M. Wojtaszek,and Justyna Luft. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2012. 311 – 331.

—. “The Port Huron Statement as the Social, Political, and Cultural Agenda for the 1960s Generation and Its Meaning and Appeal to the Contemporary Generation.” [Deklaracja z Port Huron jako społeczny, polityczny i kulturowy manifest pokolenia lat 60. oraz jego  znaczenie i odzew we współczesnym pokoleniu.] PASE Papers in Literature and Culture. Eds. Joanna Burzyńska, and Danuta Stanilewicz. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2003. 485 – 492.

—.    Review of Christopher Garbowski’s Pursuits of Happiness: The American Dream, Civil Society, Religion, and Popular Culture. Lublin: Marie Curie-Skłodowska University Press, 2008 [w]: Polish Journal for American Studies: Yearbook of the Polish Association for American Studies. Ed. Marek Paryż. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM. 5. 2011. 214 – 216.

—. “’Throw Your Body on the Line’: Tom Hayden’s Activist Cause, the 1960s and the 1990s.” [„Iść na całość:” Tom Hayden i jego misja aktywisty, lata 60. i 90.] Poetics of America. Eds. Agata Preis-Smith, and Marek Paryż. Warszawa: Wydawnictwa UW, 2004. 197 – 205.

—. ”Waving the Sixties Banner: Evocations of the Ambiguous Decade in the 21st Century Presidential Campaigns in the USA.” The Americanist: Warsaw Journal for the Study of the United States vol. XXV (Rethinking American Nationalism: Beyond Imagined Uniqueness). Warsaw: The American Studies Center, Warsaw University, 2010: 147 – 156.

Stypendia i granty:

7 czerwca – 20 lipca 2014:

uczestnictwo w programie ”Summer 2014 Study of the United States Institute for Scholars” organizowanym przez Departament Stanu USA. Pobyt w New York University Steinhardt School of Culture, Education, and Human Development w Multinational Institute of American Studies, Nowy York.

18 marca  – 24 marca 2012:

wizyta studyjna pt. “Social Dimension of Language Learning” w Generalitat de Catalunya, Department d’Ensenyament, Barcelona

15 lipca – 20 września 2001:

Stypendium Europejskiego Stowarzyszenia Studiów Amerykanistycznych na badania własne w Hoover Institution Archives w Stanford University i Bancroft Library w University of California at Berkeley a także na badania własne w the Polish Museum of America w Chicago

Członkostwo w organizacjach zawodowych:

październik 1999 – teraz:

Stowarzyszenie Nauczycieli Akademickich Filologii Angielskiej

marzec 1999 – teraz:

Polskie Towarzystwo Studiów Amerykanistycznych

Skip to content