Kalendarz rejestracji w CKNJOiEE UW
na semestr zimowy roku akademickiego 2023/2024

I. Zasady i harmonogram rejestracji:

1. Każdy student studiów stacjonarnych Centrum jest zobowiązany zapisać się do:
– grup zajęciowych na specjalności głównej – nauczanie języka angielskiego;
– grup zajęciowych na specjalności dodatkowej – nauczanie WoS.
Terminy rejestracji
23.05 – 26.05.2023 r. – I tura, start godz. 21:30
29.05 – 01.06.2023 r. – II tura – giełda grup, start godz. 21:30

Do grup specjalności językowych zostaną Państwo zapisani administracyjnie.
2. Każdy student Centrum – niezależnie od roku studiów – jest zobowiązany zapisać się w semestrze zimowym do wybranej przez siebie grupy zajęciowej.
Zapisy do grup będą decydować o stałym przydziale do jednej grupy zajęciowej na wszystkie obowiązkowe zajęcia zarówno specjalności głównej, jak i specjalności dodatkowych.

3. Studenci II roku I stopnia studiów stacjonarnych Centrum są zobowiązani zapisać się na seminarium dyplomowe.
Informacja o terminach i zasadach rejestracji na seminaria dyplomowe na studiach II stopnia zostanie podana do wiadomości studentów przyjętych na te studia po zakończeniu rekrutacji we wrześniu 2023.
Oferta seminaryjna na rok akademicki zostanie ogłoszona na stronie Centrum:
Terminy ogłoszenia oferty seminaryjnej studia I stopnia – 30 maja 2023
studia II stopnia – TBA
Zapisy do grup seminaryjnych na studiach I stopnia:
Terminy rejestracji do grup seminaryjnych studia I stopnia – 12.06 – 16.06 2023,
start 21:30

4. Zapisy na przedmioty ogólnouniwersyteckie, lektoraty oraz zajęcia WF odbywają się zgodnie z harmonogramem rejestracji udostępnionym na stronie https://rejestracja.usos.uw.edu.pl.
II. Miejsce rejestracji:
https://usosweb.uw.edu.pl/ – w przypadku rejestracji wydziałowej CKNJOiEE;
https://rejestracja.usos.uw.edu.pl – w przypadku rejestracji żetonowych;

WAŻNE!
Przypominamy, że przed rozpoczęciem rejestracji należy:
– sprawdzić działanie hasła logującego do systemu (hasło wygenerowane przy rejestracji do IRK) i w razie problemów kontaktować się z Sekretariatem Centrum:
ladamski@uw.edu.pl
– zapoznać się z ostateczną wersją planu zajęć na semestr zimowy r. akademickiego 2023/2024

Skip to content