Ważne dokumenty

Ocena programu studiów w CKNJOiEE UW przez Polską Komisję Akredytacyjną:

link do uchwały PKA: https://www.pka.edu.pl/wp-content/epka/uchwaly/2019/01/31/681.2018.pdf
link do raportu PKA: https://www.pka.edu.pl/wp-content/epka/ocena_i/2019/01/31/UW__nauczanie_j.obcych_z_odp.pdf

Ustawa – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce [zobacz]
Statut UW [zobacz]
Regulamin Studiów na UW [zobacz]
Regulamin CKNJOiEE UW [zobacz]

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli z dnia 1 sierpnia 2017 r.
Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 14 września 2023 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela [zobacz]
ZARZĄDZENIE NR 187 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie utworzenia studiów na kierunku studiów nauczanie języków obcych [zobacz]
UCHWAŁA NR 492 SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 18 grudnia 2019 r.w sprawie programu studiów na kierunku studiów nauczanie języków obcych [zobacz]

Uchwała Senatu UW nr 482 z 16 października 2019 r  w sprawie zmiany uchwały nr 414 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie programów studiów na Uniwersytecie Warszawskim [zobacz]

Załącznik nr 1 do uchwały nr 482 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 16 października 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr 414 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie programów studiów na Uniwersytecie Warszawskim (strony 762-862) [zobacz]

Zasady przeprowadzania egzaminów i oceniania na kierunku nauczanie języków obcych w Centrum Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych i Edukacji Europejskiej [zobacz]
Regulamin Nauka Języka [zobacz]
Zasady odbywania i zaliczania praktyk zawodowych w Centrum Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych i Edukacji Europejskiej [zobacz]

Skip to content