Ważne dokumenty

Ustawa – Prawo o szkolnictwie wyższym [zobacz]
Statut UW [zobacz]
Regulamin Studiów na UW [zobacz]
Nowy Regulamin Centrum [zobacz]
Szczegółowe zasady studiowania w CKNJOiEE [zobacz]
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 17 stycznia 2012 r.w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela [zobacz]
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli z dnia 1 sierpnia 2017r. [zobacz]
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela [zobacz]
ZARZĄDZENIE NR 187 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie utworzenia studiów na kierunku studiów nauczanie języków obcych [zobacz]
UCHWAŁA NR 492 SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 18 grudnia 2019 r.w sprawie programu studiów na kierunku studiów nauczanie języków obcych [zobacz]