Ważne dokumenty

Ustawa – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce [zobacz]
Statut UW [zobacz]
Regulamin Studiów na UW [zobacz]
Nowy Regulamin Centrum [zobacz]
Szczegółowe zasady studiowania w CKNJOiEE [zobacz]
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 17 stycznia 2012 r.w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela [zobacz]
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli z dnia 1 sierpnia 2017r. [zobacz]
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela [zobacz]
ZARZĄDZENIE NR 187 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie utworzenia studiów na kierunku studiów nauczanie języków obcych [zobacz]
UCHWAŁA NR 492 SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 18 grudnia 2019 r.w sprawie programu studiów na kierunku studiów nauczanie języków obcych [zobacz]

Uchwała Senatu UW nr 482 z 16 października 2019 r  w sprawie zmiany uchwały nr 414 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie programów studiów na Uniwersytecie Warszawskim [zobacz]

Załącznik nr 1 do uchwały nr 482 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 16 października 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr 414 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie programów studiów na Uniwersytecie Warszawskim (strony 762-862) [zobacz]

 

Skip to content