Samorząd CKNJOiEE UW

Rada Samorządu Studentów CKNJOiEE

  1. Małgorzata Wasilewska – Przewodnicząca RSS CKNJOiEE
  2. Amelia Mes – Wiceprzewodnicząca RSS CKNJOiEE
  3. Pola Gontarska – członkini RSS CKNJOiEE
  4. Milena Szostak – członkini RSS CKNJOiEE
  5. Emilia Marchwińska – członkini RSS CKNJOiEE

Przedstawiciele studentów w Radzie Dydaktycznej CKNJOiEE

  1. Małgorzata Wasilewska – Przewodnicząca RSS CKNJOiEE
  2. Amelia Mes – Wiceprzewodnicząca RSS CKNJOiEE

Przedstawiciele studentów w Radzie CKNJOiEE

  1. Małgorzata Wasilewska – Przewodnicząca RSS CKNJOiEE
  2. Amelia Mes – Wiceprzewodnicząca RSS CKNJOiEE

Kontakt: rss.cknjoee@samorzad.uw.edu.pl

Skip to content