Opłaty za studia

Wszyscy studenci Centrum , którzy zobowiązani są do wniesienia opłaty za studia (czesne, powtarzanie, warunki) dokonują opłaty za studia jedynie poprzez indywidualne konto podane w USOSweb. Przewodnik dotyczący płatności dostępny jest TUTAJ.

Opłaty dla studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2022/23

Opłaty dla studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2021/22

Opłaty dla studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2020/21

Opłaty dla studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2019/20

Uprzejmie informujemy, że na podstawie Uchwały nr 135 Senatu UW z dnia 27 września 2006 roku w sprawie szczegółowych zasad pobierania opłat za usługi edukacyjne, w związku z art. 99 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym,opłaty za studia powinny być uiszczane w terminie określonym przez Dyrektora CKNJOiEE UW w harmonogramie opłat (zgodne ze złożoną przez studenta deklaracją w USOSWEB). Za nieterminowe uiszczenie opłat za studia pobierane są odsetki ustawowe. (w wysokości 13% w skali roku)
Jak uzyskać fakturę ?

 

Skip to content