Rezygnacja z zaliczania przedmiotu

Do czasu zakończenia rejestracji podstawowej student ma prawo do wyrejestrowania się z przedmiotu bez żadnych konsekwencji (podczas aktywnej tury rejestracji w USOSWeb).

Po upływie tego terminu student może zrezygnować z zaliczenia przedmiotu TYLKO jeśli: zostały zmienione terminy prowadzenia zajęć, osoba prowadzącego lub zasady zaliczania. W tym przypadku rezygnację należy zgłosić w USOS Dyrektorowi ds. kształcenia w ciągu 14 dni od takiej zmiany, poprzez złożenie odpowiedniego podania.

W pozostałych przypadkach student może zrezygnować z zaliczenia przedmiotu do dnia określonego w organizacji roku akademickiego jako „termin rezygnacji z zaliczania przedmiotu” (patrz kalendarz akademicki UW) w danym semestrze ale prawo to przysługuje tylko jeden raz na danym poziomie studiów (licencjat/magisterium); Rezygnację należy wykonać samodzielnie w USOSwebie w module „podpięcia”. Po upływie terminu rezygnacji z zaliczania przedmiotu nie można już wycofać rezygnacji. (uwaga: przedmiot, z którego składa się rezygnację powinien być podpięty pod program i pod etap).

Rezygnacja z zaliczenia przedmiotu nie zmienia wymagań dotyczących zaliczenia etapu. Oznacza to, że jeśli  student zrezygnuje z zaliczenia przedmiotu obowiązkowego dla przypisanego etapu studiów, to nie otrzymuje za niego żadnych punktów, traci  możliwość bezwarunkowego zaliczenia etapu, a przedmiot i tak będzie musiał później zaliczyć. Rezygnacja z zaliczania przedmiotu nie zmienia także liczby punktów ECTS wymaganych do warunkowego zaliczenia etapu.

Rezygnacja z zaliczenia lektoratu czy WF nie powoduje zwrotu wydanych przy rejestracji żetonów. 

Skip to content