Biblioteka Centrum

Biblioteka CKNJOiEE UW

Księgozbiór angielski, francuski i niemiecki

Rok akademicki 2023/2024

Semestr letni

 

Al. Niepodległości 22

02-653 Warszawa (parter, pok. 13)

http://cknjoiee.uw.edu.pl/biblioteka-centrum-uw/

 

Tel. 22 55 313 24

E-mail: biblioteka.cknjoiee@uw.edu.pl

 

Katalog: Katalog bibliotek UW

Zamówienia można składać na adres: zamowienia.bib.cknjoiee@uw.edu.pl

 

Biblioteka CKNJOiEE UW jest czynna w następującym trybie:

poniedziałek: 9-16
wtorek: 9-16
środa: 9-16
czwartek: 9-16
piątek: 9-15
sobota, niedziela: nieczynne

 

 

Warszawa, 21.02.2024 r.

 

INFORMACJE OGÓLNE


K o m u n i k a t

 

W związku z Zarządzeniem Nr 279 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 10 grudnia 2020 r. w sprawie poczty elektronicznej Uniwersytetu Warszawskiego, Biblioteka CKNJOiEE informuje, że wszyscy Użytkownicy są zobowiązani do korzystania wyłącznie z elektronicznej poczty uniwersyteckiej.

Korespondencja wysłana z innego adresu elektronicznego niż z domeny UW

( @uw.edu.pl ; @student.uw.edu.pl ; @samorząd.uw.edu.pl ) pozostanie bez rozpoznania (por. §3 pkt 2 i 3).

Prosimy o stosowanie powyższych zasad korespondencji.

BIBLIOTEKA CENTRUM
Biblioteka Centrum Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych i Edukacji Europejskiej Uniwersytetu Warszawskiego (CKNJOiEE UW), zwana dalej Biblioteką Centrum, jest biblioteką naukową o charakterze publicznym.

Biblioteka mieści się w budynku przy Al. Niepodległości 22 w Ośrodku Dydaktycznym UW „Ksawerów” na Mokotowie (parter, pok.13).

Zawiera trzy księgozbiory: angielski, francuski i niemiecki.

REGULAMIN BIBLIOTEKI

Pracownicy Biblioteki Centrum

Kierownik Biblioteki
mgr Barbara Pogorzelska
Al. Niepodległości 22, 02-653 Warszawa

Telefon: 22 55 313 24
bpogorzelska@uw.edu.pl

 

Zapisy do Biblioteki Centrum

Stałe konta wypożyczeń do domu mogą posiadać jedynie uprawnieni pracownicy, studenci (w tym studenci Erasmus) i doktoranci oraz słuchacze studiów podyplomowych Uniwersytetu Warszawskiego.

Wszystkie książki wypożyczane są elektronicznie.

Rejestracja wypożyczeń z Księgozbioru Biblioteki CKNJOiEE UW odbywa się w zautomatyzowanym systemie bibliotecznym Virtua/VTLS, zarządzanym przez Bibliotekę Uniwersytecką w Warszawie (BUW, Warszawa, ul. Dobra 56/66).

Aby wypożyczyć książkę wszyscy użytkownicy muszą posiadać ważną kartę biblioteczną (ELS, ELD, ELP lub inny dokument wydany przez BUW), zarejestrowaną na początku roku akademickiego w komputerowym systemie bibliotecznym UW.

Dwa sposoby aktywacji konta:

  1. zdalnie – przez stronę http://buw.uw.edu.pl
  2. osobiście w Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego (ul. Dobra 55/56).

Linki umożliwiające zdalną aktywację konta bibliotecznego:

 

Aktywacja konta studenta UW

Aktywacja Elektronicznej Legitymacji Pracowniczej (ELP) jako karty bibliotecznej UW

Prolongowanie konta jest możliwe, w przypadku braku zobowiązań użytkownika wobec bibliotek systemu UW.
Użytkownicy Biblioteki Centrum mogą wypożyczać książki w innych bibliotekach systemu BUW, zgodnie z Regulaminami tych Bibliotek.

 

Katalog

Dostępny za pośrednictwem strony BUW pod adresem: http://chamo.buw.edu.pl/
Katalog online bibliotek UW
Wyszukiwanie – m.in. przez nazwisko autora, tytuł, słowo z tytułu, hasło przedmiotowe.
Lokalizacja:  CKNJOiEE (zbiory angielskie, francuskie i niemieckie)

 

Aby wypożyczyć książkę należy:
• sprawdzić status egzemplarza (Dostępny),
• zapisać z katalogu jej sygnaturę, autora i tytuł
• złożyć zamówienie internetowe do godziny 10.00 na adres: zamowienia.bib.cknjoiee@uw.edu.pl
• odebrać książkę w bibliotece
• zamówienie jest ważne 2 dni.
Limit wypożyczeń, maksymalny czas, na jaki wypożycza się książki oraz warunki prolongaty – zob. Tabela 1. Limit wypożyczeń

 

Prolongowanie konta jest możliwe, w przypadku braku zobowiązań użytkownika wobec bibliotek systemu UW.

 

O Bibliotece – Informacje ogólne
Biblioteka CKNJOiEE UW jest biblioteką naukową o charakterze publicznym.
Księgozbiór Biblioteki Centrum dzieli się na: angielski, francuski i niemiecki i jest stale uzupełniany i aktualizowany, zgodnie z programem studiów w CKNJOiEE UW.

 

Księgozbiór angielski – w 90 % angielskojęzyczny, liczy ok. 17.000 woluminów. Profil zbiorów: piśmiennictwo z zakresu metodyki nauczania języka angielskiego, lingwistyki, gramatyki oraz historii i cywilizacji Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych, a także literatury angielskiej i amerykańskiej (w tym wiele wydawnictw z zakresu teorii literatury). Uzupełnieniem są liczne pozycje z dziedziny psychologii i pedagogiki, wiedzy o społeczeństwie oraz słowniki, leksykony i zestawy podręczników do nauczania języka angielskiego na różnych poziomach, w tym kursy i certyfikaty KET, PET, FCE, CAE, CPE, IELTS, Celta, szkolenia TKT i zestaw CLIL, a także podręczniki do anglojęzycznego kursu języka arabskiego. Księgozbiór został poszerzany o moduł europejski. Większość zbiorów naukowych zakupiono w Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych ze środków własnych i grantów, z dotacji MEN. Wydawnictwa pochodzą też z darów Amerykańskiego Korpusu Pokoju, Ambasady Amerykańskiej, Ambasady Wielkiej Brytanii i British Council.

Znaleźć tu można również zestaw ponad 560 egzemplarzy zbiorów specjalnych – materiałów audiowizualnych i dokumentów elektronicznych oraz ponad 200 gier dydaktycznych, 9 map – (political maps, physical maps) i 5 tytułów czasopism metodycznych (prenumerata od 2004 roku).

 

Czasopisma:
1. ELT Journal, kwartalnik
2. English Teaching Professional, dwumiesięcznik
3. Modern English Teacher, kwartalnik
4. The Teacher, miesięcznik
5. Języki Obce w Szkole, dwumiesięcznik, dostępny również w:
Bibliotece Cyfrowej Ośrodka Rozwoju Edukacji.

NOWOŚCI_2022_2023
KSIEGOZBIÓR ANGIELSKI:
– DARY
KSIĘGOZBIÓR FRANCUSKI
– DARY
KSIĘGOZBIÓR NIEMIECKI
– Książki

– Podręczniki
– DARY

KSIĄŻKI ONLINE – Dostęp do IBUK Libra (pol.)
Książki_online-IBUK_Libra_Jak korzystać
Plik z tytułami zakupionymi przez BUW jest dostępny w Bibliotece Centrum.

Księgozbiór francuski – w 95 % francuskojęzyczny, liczy ok. 7000 woluminów podzielonych na następujące działy: Activités, Grammaire, Linguistique, Méthodologie, Didactique, Littérature, Psycho-pédagogie.
Ponadto znajduje się tu zbiór 52 CD-ROM-ów i płyt DVD z metodami do nauki języka francuskiego oraz 37 gier dydaktycznych, a także bogaty zbiór encyklopedii i słowników francuskich oraz literatury frankofońskiej (Belgia, Szwajcaria, Kanada – Quebec, tzw. „Czarna Afryka”). Czytelnika może zainteresować szeroki wybór metod do nauki języka francuskiego, wydawanych od 1 połowy XX w. do współczesnych, na wszystkich poziomach nauczania.
Czasopisma:
1. Le Francais dans le Monde, dwumiesięcznik
2. Języki Obce w Szkole, dwumiesięcznik, dostępny również w:
Bibliotece Cyfrowej Ośrodka Rozwoju Edukacji).

 

NOWOŚCI 2018-2019 [ZOBACZ]

 

Księgozbiór niemiecki – w 80% niemieckojęzyczny, liczy około 5000 woluminów.
Jest zróżnicowany tematycznie, choć przeważają w nim pozycje o profilu metodyczno-pedagogicznym. Posiada bogaty wybór literatury pięknej w języku niemieckim, a także materiały dotyczące kultury i historii krajów niemieckojęzycznych.
Ponadto znajdują się tu różnorodne słowniki, encyklopedie i podręczniki do nauczania języka niemieckiego. Posiadamy 50 CD, DVD i 35 gier dydaktycznych do nauki języka niemieckiego.
Czasopisma:
1. Deutsch als Fremdsprache, dwumiesięcznik

 

NOWOŚCI 2018-2019 [ZOBACZ]

 

Skip to content