Wybory 2024-2028

1. UCHWAŁA NR 7.2023 RADY CENTRUM KSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI JĘZYKÓW OBCYCH I EDUKACJI EUROPEJSKIEJ UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 6 grudnia 2023 r. w sprawie wyboru Komisji Wyborczej Centrum na kadencję 2024 – 2028

2. UCHWAŁA NR 1 KOMISJI WYBORCZEJ CENTRUM KSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI JĘZYKÓW OBCYCH I EDUKACJI EUROPEJSKIEJ UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie wyboru przewodniczącego i zastępcy przewodniczącego Komisji Wyborczej Centrum na kadencję 2024 – 2028

3. UCHWAŁA NR 2 KOMISJI WYBORCZEJ CENTRUM KSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI JĘZYKÓW OBCYCH I EDUKACJI EUROPEJSKIEJ UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 18 stycznia 2024 r. w sprawie wyboru trybu przeprowadzenia zebrań wyborczych oraz wyboru sposobu głosowania w wyborach na kadencję 2024 – 2028

4. UCHWAŁA NR 3 KOMISJI WYBORCZEJ CENTRUM KSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI JĘZYKÓW OBCYCH I EDUKACJI EUROPEJSKIEJ UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 8 lutego 2024 r.

5. OGŁOSZENIE KOMISJI WYBORCZEJ CKNJOiEE UW DOTYCZĄCE ZEBRANIA WYBORCZEGO W DNIU 26.02.2024

6. Ogłoszenie o zebraniu wyborczym w grupie  pracowników niebędących nauczycielami akademickimi
7. UCHWAŁA NR 4 KOMISJI WYBORCZEJ CENTRUM KSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI JĘZYKÓW OBCYCH I EDUKACJI EUROPEJSKIEJ UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 21 lutego  2024 r.

8. UCHWAŁA NR 5 KOMISJI WYBORCZEJ CENTRUM KSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI JĘZYKÓW OBCYCH I EDUKACJI EUROPEJSKIEJ UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 21 lutego  2024 r. w sprawie wyboru na członka Kolegium Elektorów CKNJOiEE UW w kadencji 2024 – 2028 przedstawiciela z grupy pracowników niebędących nauczycielami akademickimi

9. UCHWAŁA NR 6 KOMISJI WYBORCZEJ CENTRUM KSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI JĘZYKÓW OBCYCH I EDUKACJI EUROPEJSKIEJ UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 21 lutego  2024 r. w sprawie wyboru na członka Rady CKNJOiEE UW w kadencji 2024 – 2028 przedstawiciela z  grupy pracowników niebędących nauczycielami akademickimi

10. UCHWAŁA NR 7 KOMISJI WYBORCZEJ CENTRUM KSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI JĘZYKÓW OBCYCH I EDUKACJI EUROPEJSKIEJ UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 26 lutego  2024 r. w sprawie wyboru na członków Kolegium Elektorów CKNJOiEE UW w kadencji 2024 – 2028 przedstawicieli z grupy innych nauczycieli akademickich

11. UCHWAŁA NR 8 KOMISJI WYBORCZEJ CENTRUM KSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI JĘZYKÓW OBCYCH I EDUKACJI EUROPEJSKIEJ UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 26 lutego 2024 r. w sprawie wyboru na członków Rady CKNJOiEE UW w kadencji 2024 – 2028 przedstawicieli z  grupy innych nauczycieli akademickich

12. UCHWAŁA NR 9 KOMISJI WYBORCZEJ CENTRUM KSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI JĘZYKÓW OBCYCH I EDUKACJI EUROPEJSKIEJ UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 16 kwietnia 2024 r. w sprawie stwierdzenia ważności wyborów indykacyjnych kandydatów na Dyrektora Centrum Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych i Edukacji Europejskiej

13. UCHWAŁA NR 10 KOMISJI WYBORCZEJ CENTRUM KSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI JĘZYKÓW OBCYCH I EDUKACJI EUROPEJSKIEJ UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 16 kwietnia 2024 r. w sprawie rejestracji kandydata na Dyrektora Centrum Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych i Edukacji Europejskiej

14. UCHWAŁA NR 11 KOMISJI WYBORCZEJ CENTRUM KSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI JĘZYKÓW OBCYCH I EDUKACJI EUROPEJSKIEJ UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 6 maja 2024 r. w sprawie stwierdzenia ważności wyboru kandydata na Dyrektora Centrum Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych i Edukacji Europejskiej UW

15. UCHWAŁA NR 12 KOMISJI WYBORCZEJ CENTRUM KSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI JĘZYKÓW OBCYCH I EDUKACJI EUROPEJSKIEJ UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 6 maja 2024 r. w sprawie wyboru kandydata na Dyrektora Centrum Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych i Edukacji Europejskiej UW

16. OGŁOSZENIE O ZEBRANIU WYBORCZYM W GRUPIE PRACOWNIKÓW UNIWERSYTECKIEGO OŚRODKA KSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI JĘZYKA ANGIELSKIEGO W DNIU 21.05.2024 o godz. 19.30

17. OGŁOSZENIE O ZEBRANIU WYBORCZYM W GRUPIE PRACOWNIKÓW UNIWERSYTECKIEGO OŚRODKA KSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI JĘZYKA FRANCUSKIEGO W DNIU 21.05.2024 o godz. 18.30

18. OGŁOSZENIE O ZEBRANIU WYBORCZYM W GRUPIE PRACOWNIKÓW UNIWERSYTECKIEGO OŚRODKA KSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI JĘZYKA NIEMIECKIEGO W DNIU 21.05.2024 o godz. 19.00

19. UCHWAŁA NR 13 KOMISJI WYBORCZEJ CENTRUM KSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI JĘZYKÓW OBCYCH I EDUKACJI EUROPEJSKIEJ UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 3 czerwca 2024 r. w sprawie wyboru kandydata na Kierownika Uniwersyteckiego Ośrodka Kształcenia Nauczycieli Języka Francuskiego 

20. UCHWAŁA NR 14 KOMISJI WYBORCZEJ CENTRUM KSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI JĘZYKÓW OBCYCH I EDUKACJI EUROPEJSKIEJ UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 3 czerwca 2024 r. w sprawie wyboru kandydata na Kierownika Uniwersyteckiego Ośrodka Kształcenia Nauczycieli Języka Niemieckiego

21. UCHWAŁA NR 15 KOMISJI WYBORCZEJ CENTRUM KSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI JĘZYKÓW OBCYCH I
EDUKACJI EUROPEJSKIEJ UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 3 czerwca 2024 r.
w sprawie wyboru kandydata na Kierownika Uniwersyteckiego Ośrodka Kształcenia Nauczycieli Języka Angielskiego

 

Skip to content