Studia II stopnia

Dyrekcja Centrum informuje, że studia w Centrum będą zorganizowane według zasad w Zarządzeniu Rektora nr 206
Zajęcia w CKNJOiEE UW będą odbywały się zdalnie  zgodnie z planem zajęć zamieszczonym na stronie.

SEMESTR ZIMOWY W ROKU AKADEMICKIM 2020/2021 :

Rok I  – specjalność główna – język angielski ; Rok I  – specjalności dodatkowe (j.francuski, j.niemiecki, WoS)

SEMESTR LETNI W ROKU AKADEMICKIM 2020/2021 :

Rok I  – specjalność główna – język angielski ; Rok I  – specjalności dodatkowe (j.francuski, j.niemiecki, WoS)

Skip to content