Studia I stopnia

SEMESTR ZIMOWY W ROKU AKADEMICKIM 2020/2021:

stacjonarne:

Rok I  – specjalność główna – język angielski ; Rok I  – specjalności dodatkowe (j.francuski, j.niemiecki, WoS)

Rok II  – specjalność główna – język angielski ; Rok II  – specjalności dodatkowe (j.francuski, j.niemiecki, WoS)

Rok III:

specjalność główna – język angielski

specjalność główna – język francuski

specjalność główna – język niemiecki

specjalności dodatkowe (j.angielski, j.francuski, j.niemiecki, WoS)

niestacjonarne zaoczne

Rok III – specjalność główna język angielski

specjalności dodatkowe (j.angielski, j.francuski, j.niemiecki, WoS)

SEMESTR LETNI W ROKU AKADEMICKIM 2019/2020 :

stacjonarne:

Rok I  – specjalność główna – język angielski , Rok I  – specjalności dodatkowe (j.francuski, j.niemiecki, WoS)

Rok II – specjalność główna-język angielski

Rok II – specjalność główna – język francuski

Rok II – specjalność główna – język niemiecki

Rok III – specjalność główna-język angielski

Rok III – specjalność główna-język francuski

Rok III – specjalność główna-język niemiecki

Rok II i III: Przygotowanie do nauczania języka angielskiego (Uwaga! Zajęcia odbywają się na w budynku CKNJOiEE UW przy ulicy Nowy Świat 4)

Rok II i III: Przygotowanie do nauczania języka francuskiego (Uwaga! Zajęcia odbywają się w Alejach Niepodległości 22)

Rok II i III: Przygotowanie do nauczania języka niemieckiego  (Uwaga! Zajęcia odbywają się w Alejach Niepodległości 22)

Rok II i III: Przygotowanie do nauczania przedmiotu „Historia i społeczeństwo”  

niestacjonarne zaoczne
Rok II – specjalność główna język angielski
Rok III – specjalność główna język angielski

Uwaga: Piątkowe zajęcia dodatkowej specjalności (Przygotowanie do nauczania drugiego przedmiotu) odbywają się co tydzień, niezależnie od terminów zjazdów. Plany specjalności dodatkowych przy planach studiów stacjonarnych.

(Uwaga! Zajęcia odbywają się na ulicy Nowy Świat 4, III p.)