Lektoraty w roku akademickim 2019/2020

INFORMACJE W SPRAWIE LEKTORATÓW DLA STUDENTÓW CENTRUM

Centrum, jako jedna z sześciu jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warszawskiego, jest uprawnione do prowadzenia lektoratów w ramach Uniwersyteckiego Systemu Nauczania Języków Obcych (USNJO). Centrum Prowadzi lektoraty dla studentów Centrum i studentów innych jednostek Uniwersytetu Warszawskiego od roku akademickiego 2001/2002.

Centrum od roku akademickiego 2009/2010 przy współpracy z Centrum Otwartej Multimedialnej Edukacji UW prowadzi także e-lektoraty.

W semestrze letnim roku akademickiego 2018/19 Centrum Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych i Edukacji Europejskiej UW przedstawia ofertę  kursów językowych dla studentów CKNJOiEE UW i studentów innych jednostek Uniwersytetu Warszawskiego: z języka angielskiego, języka arabskiego, języka francuskiego oraz języka niemieckiego.

Studenci CKNJOiEE UW mają obowiązek zaliczenia 240 godzin zajęć na lektoratach lub e-lektoratach.

Godziny zajęć na lektoratach stacjonarnych i e-lektoratach prowadzonych przez CKNJOiEE UW są dostosowane do planów zajęć UKKNJA, UKKNJF i UKKNJN, odbywają się we wtorki i czwartki od godz 14.00. W tym czasie nie są planowane żadne inne zajęcia dla studentów II i III roku studiów. W związku z tym zachęcamy do rejestrowania się na lektoraty prowadzone w tych terminach przez CKNJOiEE. Jeżeli zarejestrują się Państwo na inne lektoraty, w innych dniach i godzinach, plan zajęć w semestrze letnim może Państwu uniemożliwić uczęszczanie na nie.

Dodatkowa informacja dla studentów CKNJOiEE w sprawie egzaminów certyfikacyjnych UW z języków obcych:

Zgodnie z Zarządzeniem Rektora UW nr 59 wszyscy studenci UW mają obowiązek zdania egzaminu certyfikacyjnego z języka obcego na poziomie B2. Jednakże studenci CKNJOiEE:

  1. Studenci dwóch specjalności językowych są zwolnieni z tego obowiązku pod warunkiem zdania końcowego egzaminu z praktycznej znajomości języka drugiej specjalności językowej organizowanego przez CKNJOiEE na poziomie C1.
  2. Studenci specjalności Historia i Społeczeństwo (studia stacjonarne) są zobowiązani do zdania egzaminu certyfikacyjnego organizowanego przez SZJO UW z języka obcego na poziomie co najmniej B1, z języka innego niż język głównej specjalności.
  3. Studenci specjalności Historia i Społeczeństwo (studia niestacjonarne zaoczne) są zwolnieni z obowiązku zdawania egzaminu certyfikacyjnego organizowanego przez SZJO UW z języka obcego pod warunkiem zaliczenia lektoratu z języka innego niż język specjalności głównej na poziomie minimum B1.

Każdy student Centrum ma przyznane dwa żetony egzaminacyjne. Zapisy na egzaminy certyfikacyjne odbywają się w ramach rejestracji żetonowej.

Koordynator ds. lektoratów CKNJOiEE UW

mgr Anna Żarnotal azarnotal@uw.edu.pl

Strona Pełnomocnika Rektora ds. Realizacji Procesu Bolońskiego i  Organizacji Nauczania Języków Obcych:

http://www.jezyki.pelnomocnik.uw.edu.pl

REJESTRACJA NA LEKTORATY: ROK AKADEMICKI 2019/2020

dla studentów studiów stacjonarnych i wieczorowych

  1. 01.VI.2019-30.VI.2019

– indywidualna rejestracja studentów do grup dedykowanych oraz otwartych ( na maksymalnie 60 godzin zajęć),

  1. 15.IX.2019-04.X.2019

– indywidualna rejestracja studentów do grup dedykowanych oraz otwartych ( na maksymalnie 60 godzin zajęć),

od 24. IX grupy dedykowane z wolnymi miejscami będą dostępne dla wszystkich studentów.

-07.X.2019-09.X.2019 dodatkowa tura rejestracji, możliwość rejestracji na drugi lektorat.

III. 18.X.2019-22.X.2019

-w tej turze studenci mogą dokonać zmiany grupy zajęciowej, zarejestrować się na wolne miejsca (do limitu 120 godzin) i wyrejestrować z dotychczasowych grup.

dla studentów studiów zaocznych

I tura: 20.IX.2019-12.X.2019

II tura: 02 .XI.2019-09.XI.2019

Lektoraty odbywają się w cyklach rocznych (z wyjątkiem e -lektoratów).
Studenci, którzy zapisali się na semestr zimowy, na semestr letni zostaną przepisani automatycznie, nawet pomimo braku żetonów !!!
Studenci, którzy z ważnych powodów zrezygnują z uczęszczania na zajęcia w semestrze letnim, będą mogli się wyrejestrować ( z semestru letniego !) w terminie:

31.01-18.02.2020

26.02.-28.02.2020 II tura (korekty)

W tym terminie można też przerejestrować się lub dorejestrować do grup zajęciowych z wolnymi miejscami oraz zarejestrować do nowych grup e-lektoratów na semestr letni.

Zajęcia z języków obcych rozpoczynają się 2 października.