Lektoraty

LEKTORATY W CKNJOiEE UW – PREZENTACJA

INFORMACJE W SPRAWIE LEKTORATÓW DLA STUDENTÓW CENTRUM KSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI JĘZYKÓW OBCYCH I EDUKACJI EUROPEJSKIEJ UW

Centrum Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych i Edukacji Europejskiej  UW, jako jedna z sześciu jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warszawskiego, jest uprawnione do prowadzenia lektoratów w ramach Uniwersyteckiego Systemu Nauczania Języków Obcych (USNJO).

Od roku akademickiego 2001/2002  Centrum prowadzi lektoraty  z języka angielskiego, francuskiego, niemieckiego oraz arabskiego dla studentów Centrum i studentów innych jednostek Uniwersytetu Warszawskiego.

Od roku 2009 Centrum Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych i Edukacji Europejskiej UW   przy współpracy z Centrum Kompetencji Cyfrowych  UW prowadzi także e-lektoraty.

Studenci CKNJOiEE UW mają obowiązek zaliczenia 240 godzin zajęć na lektoratach lub e-lektoratach.

Zajęcia na lektoratach stacjonarnych odbywają się w cyklach rocznych a studenci, którzy zarejestrowali się na semestr zimowy zostają automatycznie przepisani na semestr letni.

E-lektoraty są prowadzone w cyklach semestralnych.

TERMINY REJESTRACJI ŻETONOWEJ 2024/25

REJESTRACJA NA LEKTORATY: ROK AKADEMICKI 2023/2024

TERMINY REJESTRACJI NA EGZAMINY Z JĘZYKÓW OBCYCH W ROKU AKADEMICKIM 2023/2024

Certyfikacje UW – języki obce

Dodatkowa informacja dla studentów CKNJOiEE w sprawie egzaminów certyfikacyjnych UW z języków obcych:

Zgodnie z Zarządzeniem Rektora UW nr 59 wszyscy studenci UW mają obowiązek zdania egzaminu certyfikacyjnego z języka obcego na poziomie B2.

  1. Studenci dwóch specjalności językowych są zwolnieni z tego obowiązku pod warunkiem zdania końcowego egzaminu z praktycznej znajomości języka drugiej specjalności językowej organizowanego przez CKNJOiEE na poziomie C1.
  2. Studenci specjalności Wiedza o Społeczeństwie są zobowiązani do zdania egzaminu certyfikacyjnego organizowanego przez SZJO UW z języka obcego na poziomie co najmniej B1, z języka innego niż język głównej specjalności.
  3. Każdy student Centrum ma przyznane dwa żetony egzaminacyjne. Zapisy na egzaminy certyfikacyjne odbywają się w ramach rejestracji żetonowej.

Wszystkie dodatkowe informacje na temat lektoratów można znaleźć na stronie:

SYSTEM NAUCZANIA JĘZYKÓW OBCYCH 

Koordynator ds. lektoratów CKNJOiEE UW

mgr Anna Żarnotal azarnotal@uw.edu.pl

Skip to content