Serwisy webowe UW

USOS

USOS, czyli Uniwersytecki System Obsługi Studiów zaprojektowany na Wydziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW, to rozbudowana aplikacja przeznaczona do zarządzania tokiem studiów.

Serwisy internetowe przeznaczone dla studentów Centrum:

USOSWeb

https://usosweb.uw.edu.pl

Aplikacja umożliwiająca zarządzenie swoim tokiem studiów, edycją profilu kontaktowego, ale przede wszystkim przeznaczona do zapisywania się na zajęcia obowiązkowe przewidziane programem studiów CKNJOiEE UW.

Rejestracja żetonowa

http://rejestracja.usos.uw.edu.pl

Aplikacja umożliwiająca zarejestrowanie się na zajęcia wychowania fizycznego, lektoraty oraz egzamin z drugiego języka obcego.

Archiwum Prac Dyplomowych

http://apd.uw.edu.pl

Baza prac dyplomowych składanych na Uniwersytecie Warszawskim.

Centralny System Uwierzytelniania

http://logowanie.uw.edu.pl

System umożliwiający zalogowanie się we wszystkich aplikacjach USOSa za pomocą jednego loginu i hasła. Loginem jest numer PESEL studenta, hasłem w momencie przyjęcia na studia staje się dotychczasowe hasło do Internetowej Rejestracji Kandydatów. W przypadku zgubienia lub zapomnienia hasła należy zwrócić się do sekretariatu studiów.

Poczta studencka

http://google.uw.edu.pl/

Serwis poczty elektronicznej umożliwiający utworzenie i korzystanie każdemu studnetowi UW z konta pocztowego w domenie @student.uw.edu.pl. Zgodnie z obowiązującymi przepisami każdy student UW powinien posiadać takie konto i wyłącznie za jego pomocą może kontaktować się z jednostkami Uniwersytetu Warszawskiego.

Skip to content