JAKOŚĆ KSZTAŁCENIA

Skład Zespołu ds. Jakości Kształcenia Centrum w kadencji 2016-2020
Przewodnicząca:
prof. UW, dr hab. Anna BONDARUK (UKKNJA)
Członkowie:
dr Urszula Chybowska (UKKNJA)
dr Danuta Romaniuk (UKKNJA)
dr Małgorzata Piotrowska-Skrzypek (UKKNJF)
dr Agnieszka Sochal (UKKNJN)
dr Przemysław Wolski (UKKNJN)
Marzena Górecka (UKKNJA)
Zasady i procedury w celu zapewnienia i doskonalenia jakości procesu dydaktycznego w CKNJOiEE UW
[ZOBACZ]

Skip to content