Informacja o legitymacjach

Należność za ELS/duplikatu ELS w wysokości 22 zł/33 zł należy wpłacać na wyodrębniony rachunek w Banku Millenium S.A.:

Uniwersytet Warszawski
Krakowskie Przedmieście 26/28
56116022020000000076486236
opłata za wydanie legitymacji/duplikatu legitymacji

Skip to content