mgr Anna Żarnotal

e-mail: azarnotal@uw.edu.pl

Anna Żarnotal jest absolwentką Wydziału Filologii Angielskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Pracowała  jako lektor,  a następnie wykładowca języka angielskiego  w Studium Języków Obcych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Zarazem była wykładowcą w Katedrze Filologii Angielskiej Wszechnicy Świętokrzyskiej w Kielcach. Równolegle w szkole International House w Kielcach prowadziła kursy  FCE, CAE, CPE dla dorosłych. Tłumacz przysięgły przy Sądzie Wojewódzkim w Kielcach. Od 2009 roku  jest wykładowcą w Uniwersyteckim Kolegium Kształcenia Nauczycieli Języka Angielskiego UW.

W 2019 w ramach wymiany Erasmus  wyjazd do Artevelde University of Applied Sciences w Ghent(Gandawa),Belgia.
Ukończyła następujące kursy:

Communicative Teaching for the ESL/EFL Classroom
Practical Ideas for the Adult ESL/EFL Classroom
Teaching of English to Speakers of Other Languages;Memory Techniques in Theory and Practice;
Prowadzenie zajęć  na platformie COME UW;
Dydaktyka Szkoły Wyższej  UW;
Platforma e-learningowa Moodle w nauczaniu języków obcych    WebLang;
Learning to speak, speaking to learn: how to help students’ speaking skills to be both accurate and fluent – Pearson Longman Central Europe.

Career Skills: communication skills –  How to develop speaking skills- training Pearson 2020;       Accredited Test Supervisor   ETS Europe

W UKKNJA prowadzi następujące zajęcia :

PNJA – komunikacja ustna dla I i II roku studiów
lektoraty stacjonarne;
e-lektoraty na platformie internetowej COME UW;

Kursy ogólnouniwersyteckie: Gramatyka angielska B2+/C1;

Jest koordynatorem ds. lektoratów Centrum Kształcenia Nauczycieli  Języków Obcych i Edukacji Europejskiej UW.

Skip to content