PLANY ZAJĘĆ STUDIÓW PODYPLOMOWYCH UKKNJA

1. Studia podyplomowe w specjalności nauczycielskiej w zakresie przygotowania pedagogicznego do nauczania języka angielskiego

 –  1 semestr w roku akademickim 2019/2020
 –  2 semestr w roku akademickim 2019/2020
 –  3 semestr w roku akademickim 2020/2021