WŁADZE CKNJOiEE UW

Praca w trybie COVID:

Praca zdalna, kontakt na wskazane adresy email lub telefon do kontaktu:  (0-22) 553-13-26 w godz. 10.00-14.00 pon.-pt.

Dyrektor
dr Danuta Romaniuk
Tel. (0-22) 553 13 25, 553 13 35, 553 13 36
E-mail: d.romaniuk@uw.edu.pl

Zastępca Dyrektora CKNJOiEE UW
dr Agnieszka Sochal
Tel. (0-22) 553-33-09 do 11
E-mail: a.sochal@uw.edu.pl

Dyrektor CKNJOiEE UW ds. kształcenia

dr Ewa Guz
e-mail: e.guz@uw.edu.pl

 

Pełnomocnik Dyrektora CKNJOiEE UW ds. rozwoju kadry akademickiej i badań nad dydaktyką przedmiotową
dr Anna Murkowska
Tel. (0-22) 553 13 25, 553 13 35, 553 13 36
E-mail: a.murkowska@uw.edu.pl

Pełnomocnik Dyrektora CKNJOiEE UW ds.kształcenia do spraw programowych
dr Jacek Romaniuk
Tel. (0-22) 553 13 25, 553 13 35, 553 13 36
E-mail: jromaniuk@uw.edu.pl

Skip to content