Informacje dla nowo przyjętych

Informacje dla nowo przyjętych studentów CKNJOiEE UW w
roku akademickim 2019/2020

 
Uprzejmie informujemy, że każdy nowo przyjęty  student CKNJOiEE UW JEST
ZOBOWIĄZANY przed początkiem roku akademickiego zapisać się do wybranej
przez siebie grupy zajęciowej ze specjalności głównej oraz specjalności
dodatkowej.  Na semestr letni student zostaje przepisany automatycznie.
Każdy  nowo przyjęty student CKNJOiEE UW jest zobowiązany
zapisać się na:

zajęcia specjalności głównej – „Nauczanie języka angielskiego”

oraz zajęcia specjalności dodatkowej –  „Nauczanie języka francuskiego” lub „Nauczanie języka niemieckiego” lub „Nauczanie przedmiotu Wiedza o społeczeństwie”
Harmonogram rejestracji:
20.09.2019 r. – 23.09.2019 r. – I tura, start godz.21.30
26.09.2019 r. – 28.09.2019 r. – II tura – giełda grup, start godz.21.30
Miejsce rejestracji: https://usosweb.uw.edu.pl/
Instrukcja
UWAGA!
Przed przystąpieniem do zapisów prosimy o: 
– sprawdzenie działania hasła logującego do systemu (hasło wygenerowane przy rejestracji do IRK, logowanie będzie możliwe do systemu USOSweb po immatrykulacji, tj. po 10 września), a w razie problemów   kontaktowanie się z sekretariatem CKNJOIEE UW

– zapoznanie się z aktualną wersją planu zajęć, który znajduje się na stronie Centrum
w zakładce studenci/plany zajęć.
===============================
Prosimy również, zgodnie z zaleceniem Pani Prorektor ds. studentów i jakości kształcenia zapoznanie się z: 
Wykazem przedmiotowym studiów stacjonarnych
Szczegółowymi zasadami studiowania
Regulaminem Studiów na UW
 ===========================
Harmonogram dni adaptacyjnych dla nowo przyjętych studentów I roku studiów stacjonarnych CKNJOiEE UW w roku akademickim 2019/2020 [zobacz]
===========================
Uprzejmie przypominamy, że zgodnie z Zarządzeniem Rektora Uniwersytetu Warszawskiego nr 16 z dnia 18 kwietnia 2007 każdy student jest zobowiązany posługiwać się uniwersyteckim adresem e-mail (nazwa@student.uw.edu.pl).
Link do poczty UW:
http://google.uw.edu.pl/

Skip to content