Kalendarz rejestracji w CKNJOiEE UW dla nowo przyjętych studentów I roku pierwszego stopnia na semestr zimowy roku akademickiego 2023/2024

Kalendarz rejestracji w CKNJOiEE UW dla nowo przyjętych studentów
I roku pierwszego stopnia
na semestr zimowy roku akademickiego 2023/2024

  1. Zasady i harmonogram rejestracji:
    1. Każdy nowo przyjęty student studiów stacjonarnych Centrum jest zobowiązany zapisać się do:

–        grup zajęciowych na specjalności głównej – nauczanie języka angielskiego;
–        grup zajęciowych na specjalności dodatkowej – nauczanie języka francuskiego lub nauczanie języka niemieckiego lub nauczanie WoS.

Termin rejestracji

29.09 – 01.10.2023 r. – start godz. 21:30, koniec 21:30

  1. Każdy student Centrum – niezależnie od roku studiów – jest zobowiązany zapisać się w semestrze zimowym do wybranej przez siebie grupy zajęciowej.

Zapisy do grup będą decydować o stałym przydziale do jednej grupy zajęciowej na wszystkie obowiązkowe zajęcia zarówno specjalności głównej, jak i specjalności dodatkowych.

  1. Nowo przyjętym studentom w roku akademickim 2023/24 przypominamy, że:

–  zgodnie z programami studiów rejestracja na zajęcia ogólnoakademickie objęte rejestracją żetonową (WF-y, lektoraty, przedmioty ogólnouniwersyteckie) obowiązuje począwszy od roku drugiego w roku akademickim 2024/25

  1. Miejsce rejestracji:

 https://usosweb.uw.edu.pl/ – a następnie zakładka DLA STUDENTÓW- > REJESTRACJE – > KALENDARZ

WAŻNE!

Przypominamy, że przed rozpoczęciem rejestracji należy:

– sprawdzić działanie hasła logującego do systemu (hasło wygenerowane przy rejestracji do IRK) i w razie problemów kontaktować się z Sekretariatem Centrum:

ladamski@uw.edu.pl

– zapoznać się z ostateczną wersją planu zajęć na semestr zimowy r. akademickiego 2023/2024

Skip to content