OPŁATY ZA DYPLOM W ROKU AKDEMICKIM 2022/23

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce studenci absolwenci studiów I i II drugiego stopnia otrzymują:
a. dyplom ukończenia studiów i dwa opisy po polsku
LUB
b. dyplom ukończenia studiów i jeden odpis po polsku oraz jeden po angielsku (wersja angielska na wniosek studenta -> podanie w USOSWeb)
Studenci, którzy rozpoczęli studia począwszy od roku akademickiego 2019/20 NIE WNOSZĄ opłaty za wydanie dyplomu.

Skip to content