UOKNJA

Kierownik Uniwersyteckiego Ośrodka Kształcenia Nauczycieli Języka Angielskiego:

mgr Joanna Fituła E-mail: joanna.fitula@uw.edu.pl Kontakt z Ośrodkiem:

Aleje Niepodległości 22 02-653 Warszawa ☏ +48 22 55 31 325 ☏ +48 22 55 31 335 ☏ +48 22 55 31 336 ☏ +48 22 55 33 309 cknjoiee@uw.edu.pl

Uniwersytecki Ośrodek Kształcenia Nauczycieli Języka Angielskiego (UOKNJA):

Do 30 września 2012: Studia pierwszego stopnia (licencjackie) na kierunku filologia w specjalności nauczanie języka angielskiego.Od 1 października 2012 studia pierwszego stopnia (licencjackie), dwuprzedmiotowe na kierunku nauczanie języków obcych w zakresie nauczania dwóch języków obcych [przedmiot główny: nauczanie języka angielskiego, drugi przedmiot, języka francuskiego lub języka niemieckiego do wyboru] lub nauczanie jednego języka obcego [przedmiot główny: nauczanie języka angielskiego i przedmiotu Historia i społeczeństwo (przedmiot Historia i społeczeństwo  jest prowadzony we współpracy z Wydziałem Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW). Uniwersytecki Ośrodek Kształcenia Nauczycieli Języka Angielskiego (UOKNJA) istnieje od 1990 roku. Od roku 1998 roku wchodzi w skład Centrum Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych i Edukacji Europejskiej UW. Prowadzi studia pierwszego stopnia (licencjackie) w systemie stacjonarnym. Do 30 września 2012  Ośrodek kształcił nauczycieli języka angielskiego dla potrzeb szkolnictwa wszystkich etapów i edukacyjnych tzn. szkolnictwa stopnia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego. Od 1 października 2012 Ośrodek kształci nauczycieli w dwóch specjalnościach głównej [nauczanie języka angielskiego] i dodatkowej [nauczanie języka francuskiego lub niemieckiego lub przedmiotu historia i społeczeństwo do wyboru] dla potrzeb placówek wychowania przedszkolnego, szkolnictwa stopnia podstawowego (dla I i II etapu edukacyjnego), oraz lektorów i wykładowców w szkołach językowych.Program wszystkich form studiów w zakresie nauczania języków obcych obejmuje zintegrowane równoległe nauczanie przedmiotów merytorycznych/filologicznych (praktyczną naukę języka obcego, zajęcia z językoznawstwa gramatyki pedagogicznej, historii i kultury krajów angielskiego obszaru językowego) oraz teoretyczne i praktyczne przygotowanie przyszłego nauczyciela do pracy w zawodzie (psychologia edukacyjna, pedagogika, dydaktyka przedmiotowa oraz praktyki wychowawcze i pedagogiczne. Zajęcia w specjalnościach nauczanie języków obcych są prowadzone są w języku obcym.Program nauczania dodatkowej specjalności dla przedmiotu Historia i społeczeństwo jest prowadzony w języku polskim i przygotowuje do nauczania przedmiotu Edukacja społeczna na I etapie edukacyjnym oraz przedmiotu Historia i społeczeństwo na  II etapie edukacyjnym. Treści merytoryczne obejmują wiedzę z takich przedmiotów jak Dzieje świata, Socjologia, Historia społeczno-polityczna Polski, Człowiek a społeczeństwo, Podstawy wiedzy o państwie, Tożsamości kulturowe Uczestnictwo w życiu społeczno-politycznym, System polityczny RP. W skład tego modułu wchodzą także zajęcia z dydaktyki przedmiotowej i praktyka w szkołach.

Skip to content