UOKNJF

Kierownik Uniwersyteckiego Ośrodka Kształcenia Nauczycieli Języka Francuskiego:

dr Małgorzata Piotrowska-Skrzypek:
m.skrzypek@uw.edu.pl

Kontakt z Ośrodkiem:

al. Niepodległości 22
02-653 Warszawa
☏ +48 22 55 33 309

Uniwersytecki Ośrodek Kształcenia Nauczycieli Języka Francuskiego (UOKNJF) istnieje od 1990 roku. Od roku 1998 roku wchodzi w skład Centrum Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych i Edukacji Europejskiej UW. Prowadzi studia pierwszego stopnia (licencjackie) w systemie stacjonarnym.

Do 30 września 2012 roku Ośrodek kształcił nauczycieli języka francuskiego dla potrzeb szkolnictwa wszystkich etapów i edukacyjnych – szkolnictwa stopnia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego.

Od 1 października 2012 roku Ośrodek kształci nauczycieli w dwóch specjalnościach głównej – nauczanie języka francuskiego i dodatkowej – nauczanie języka angielskiego lub niemieckiego lub przedmiotu historia i społeczeństwo (dodatkowa specjalność – jedna do wyboru, spośród trzech podanych możliwości) dla potrzeb placówek wychowania przedszkolnego, szkolnictwa stopnia podstawowego (dla I i II etapu edukacyjnego), oraz lektorów i wykładowców w szkołach językowych.

Program studiów w zakresie nauczania języków obcych obejmuje zintegrowane równoległe nauczanie przedmiotów merytorycznych/filologicznych (praktyczną naukę języka obcego, zajęcia z językoznawstwa gramatyki pedagogicznej, historii i kultury krajów francuskiego obszaru językowego) oraz teoretyczne i praktyczne przygotowanie przyszłego nauczyciela do pracy w zawodzie (psychologia edukacyjna, pedagogika, dydaktyka przedmiotowa oraz praktyki wychowawcze i pedagogiczne obszaru językowego. Zajęcia w specjalnościach nauczanie języków obcych są prowadzone są w języku obcym.

Program nauczania dodatkowej specjalności dla przedmiotu Historia i społeczeństwo jest prowadzony w języku polskim i przygotowuje do nauczania przedmiotu Edukacja społeczna na I etapie edukacyjnym oraz przedmiotu Historia i społeczeństwo na II etapie edukacyjnym. Treści merytoryczne obejmują wiedzę z takich przedmiotów jak: Dzieje świata, Socjologia, Historia społeczno-polityczna Polski, Człowiek a społeczeństwo, Podstawy wiedzy o państwie, Tożsamości kulturowe Uczestnictwo w życiu społeczno-politycznym, System polityczny RP. W skład tego modułu wchodzą także zajęcia z dydaktyki przedmiotowej i praktyka w szkołach.

Skip to content