ZASADY REKRUTACJI – Informacje ogólne

ZASADY REKRUTACJI

Informacje ogólne

 

Limit miejsc: 200

Kierunek: nauczanie języków obcych

Studia pierwszego stopnia (możliwa kontynuacja na studiach II stopnia na tym samym kierunku)

Tryb stacjonarny: zajęcia od poniedziałku do piątku, w godz. 08:00 – 20:00

Kierunek o profilu praktycznym

 

W trakcie studiów studenci przygotowują się do zawodu nauczyciela dwóch przedmiotów w ramach dwóch specjalności:

 • specjalność główna, obowiązkowa dla wszystkich: nauczanie języka angielskiego,
 • specjalność druga, do wyboru: nauczanie języka francuskiego lub nauczanie języka niemieckiego lub nauczanie wiedzy o społeczeństwie,

 

Język studiów: język polski i angielski oraz w zależności od wybranej drugiej specjalności: język francuski lub niemiecki (studenci rozpoczynają naukę języka francuskiego i niemieckiego od poziomu A1 – podczas rekrutacji na studia nie wymaga się potwierdzenia znajomości języka francuskiego lub niemieckiego).

 

Minimalny próg kwalifikacji: 50 pkt

Próg punktowy 2022: 50 pkt

 

Studia bezpłatne dla kandydatów z obywatelstwem polskim oraz kandydatów zagranicznych spełniających kryteria studiowania bez odpłatności

Absolwenci programu uzyskują tytuł licencjata na kierunku Nauczanie języków obcych na specjalności głównej Nauczanie języka angielskiego i wybranej drugiej specjalności.

 

Kandydaci  zakładają konto i rejestrują się w systemie Internetowej Rekrutacji Kandydata (IRK) na kierunek Nauczanie języków obcych, w trakcie składania dokumentów deklarują wybór drugiej specjalności:

 

Ważne terminy:

I termin – czerwiec/lipiec 2023

 • Rejestracja w systemie IRK: 6 czerwca 2023 godz. 00:00 – 6 lipca 2023 godz. 23:59
 • Wnoszenie opłaty rekrutacyjnej: 6 czerwca 2023 godz. 00:00 – 7 lipca 2023 godz. 23:59
 • Ostatni dzień wprowadzenia wyników przez kandydatów: 12 lipca 2023 r. godz. 23:59
 • Ogłoszenie wyników: 20 lipca 2023 r.
 • Przyjmowanie dokumentów: 21, 24-25 lipca 2023 r., po ew. przesunięciach na liście zakwalifikowanych, kolejne dwudniowe terminy, zostaną zamieszczone na koncie Kandydata

 

II termin – sierpień/wrzesień 2023 (wyłącznie w przypadku niewypełnienia limitu miejsc w I terminie)

 • Rejestracja w systemie IRK: 17 sierpnia 2023 godz. 00:00 – 11 września 2023 godz. 23:59
 • Wnoszenie opłaty rekrutacyjnej: informacja dostępna na koncie kandydata w IRK
 • Ogłoszenie wyników: 22 września 2023 r.
 • Przyjmowanie dokumentów: 25-26 września 2023 r., po ew. przesunięciach na liście zakwalifikowanych, kolejne dwudniowe terminy, zostaną zamieszczone na koncie Kandydata
Skip to content