ZASADY REKRUTACJI – Informacje ogólne

ZASADY REKRUTACJI

Informacje ogólne

Limit miejsc: 200

Kierunek: nauczanie języków obcych

Studia pierwszego stopnia (możliwa kontynuacja na studiach II stopnia na tym samym kierunku)

Tryb stacjonarny: zajęcia od poniedziałku do piątku, w godz. 08:00 – 20:00

Kierunek o profilu praktycznym

W trakcie studiów studenci przygotowują się do zawodu nauczyciela dwóch przedmiotów w ramach dwóch specjalności:

  • specjalność główna, obowiązkowa dla wszystkich: nauczanie języka angielskiego,
  • specjalność druga, do wyboru: nauczanie języka francuskiego lub nauczanie języka niemieckiego lub nauczanie wiedzy o społeczeństwie,

Język studiów: język polski i angielski oraz w zależności od wybranej drugiej specjalności: język francuski lub niemiecki (studenci rozpoczynają naukę języka francuskiego i niemieckiego od poziomu A1 – podczas rekrutacji na studia nie wymaga się potwierdzenia znajomości języka francuskiego lub niemieckiego).

Minimalny próg kwalifikacji: 50 pkt

Próg punktowy 2023: 52 pkt

Studia bezpłatne dla kandydatów z obywatelstwem polskim oraz kandydatów zagranicznych spełniających kryteria studiowania bez odpłatności

Absolwenci programu uzyskują tytuł licencjata na kierunku Nauczanie języków obcych na specjalności głównej Nauczanie języka angielskiego i wybranej drugiej specjalności.

Kandydaci  zakładają konto i rejestrują się w systemie Internetowej Rekrutacji Kandydata (IRK) na kierunek Nauczanie języków obcych, w trakcie składania dokumentów deklarują wybór drugiej specjalności:

Ważne terminy:

I termin – czerwiec/lipiec 2024

  • Rejestracja w systemie IRK: 6 czerwca 2024 godz. 00:00 – 10 lipca 2024 godz. 23:59
  • Wnoszenie opłaty rekrutacyjnej: 6 czerwca 2024 godz. 00:00 – 11 lipca 2024 godz. 23:59
  • Ostatni dzień wprowadzenia wyników przez kandydatów: 12 lipca 2023 r. godz. 23:59
  • Ogłoszenie wyników: 22 lipca 2024 r.
  • Przyjmowanie dokumentów: 24, 26, 29 lipca 2024 r., po ew. przesunięciach na liście zakwalifikowanych, kolejne dwudniowe terminy, zostaną zamieszczone na koncie Kandydata
Skip to content