Kierownictwo UOKNJA

Kierownik UOKNJA – dr Urszula Chybowska
E-mail: uchybowska@uw.edu.pl