Organizacja r.akad.2019/20

ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2019/20

CENTRUM KSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI JĘZYKÓW OBCYCH I EDUKACJI EUROPEJSKIEJ UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

UNIWERSYTECKI OŚRODEK KSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI JĘZYKA ANGIELSKIEGO

Władze:

Dyrektor CKNJOiEE UW:  dr Danuta Romaniuk

Dyrektor ds. kształcenia: dr Agnieszka Sochal

Pełnomocnik Dyrektora CKNJOiEE UW ds. rozwoju kadry akademickiej i badań nad dydaktyką przedmiotową :
dr Anna Murkowska

Pełnomocnik ds. programowych Dyrektora Centrum ds. kształcenia

dr Jacek Romaniuk

Kierownik UOKNJA: dr Urszula Chybowska

Koordynatorzy przedmiotów:

Dydaktyka języka angielskiego: dr Ewa Guz

Fonetyka: prof. ucz. dr hab. Eugeniusz Cyran

Gramatyka pedagogiczna z elementami gramatyki kontrastywnej i historii języka: prof. dr hab. Anna Bondaruk

Kultura i historia Wielkiej Brytanii: dr hab. Andrzej Diniejko

Literatura Wielkiej Brytanii: dr hab. Sławomir Wącior

Historia i Kultura Stanów Zjednoczonych: dr Danuta Romaniuk
Literatura Stanów Zjednoczonych: dr Jacek Romaniuk

Językoznawstwo i historia języka angielskiego: prof. dr hab. Bogdan Szymanek

Pedagogika: dr hab. Renata Nowakowska-Siuta

Psychologia: dr Piotr Sokołowski

Praktyczne nauczanie języka angielskiego rok I : mgr Stephen Davies

Praktyczne nauczanie języka angielskiego rok II: mgr  Graham Carr

Inne funkcje w UOKNJA:

Opiekunowie praktyk psychologiczno-pedagogicznych:

dr Piotr Sokołowski, dr Magdalena Junkieles,  mgr Anna Walewska

mgr Joanna Piotrowska, mgr Agata Gołaj

Koordynator ds. wdrażania programu USOS: mgr Łukasz Adamski

Koordynator mobilności: dr Danuta Romaniuk

Koordynator programu Most: dr Urszula Chybowska

Kierownik Studiów Podyplomowych: dr Jacek Romaniuk

Zespół ds. Dyplomów: dr Ewa Guz – przewodnicząca, dr Anna Murkowska, dr Urszula Chybowska

Inne funkcje w CKNJOiEE UW:

Kierownik praktyk pedagogicznych w Centrum : dr Magdalena Junkieles

Przewodnicząca Sekcji ds. Współpracy z Zagranicą w CKNJOiEE UW: mgr Janina Zielińska

Koordynator ds. Lektoratów w CKNJOiEE UW: mgr Anna Żarnotal

Koordynator CKNJOiEE UW ds. Uniwersytetu Otwartego UW: dr Anna Murkowska

Koordynator CKNJOiEE UW ds. dodatkowej specjalności: mgr Marek Biedrzycki

Skip to content