ZASADY REKRUTACJI – Informacje ogólne – II stopień

ZASADY REKRUTACJI

Informacje ogólne

 

Limit miejsc: 80

Kierunek: nauczanie języków obcych

Studia drugiego stopnia (kontynuacja studiów I stopnia na kierunku nauczanie języków obcych)

Tryb stacjonarny: zajęcia od poniedziałku do piątku, w godz. 08:00 – 20:00

Kierunek o profilu praktycznym

 

W trakcie studiów studenci przygotowują się do zawodu nauczyciela dwóch przedmiotów w ramach dwóch specjalności:

 • specjalność główna, obowiązkowa dla wszystkich: nauczanie języka angielskiego,
 • specjalność druga, do wyboru: nauczanie języka francuskiego lub nauczanie języka niemieckiego lub nauczanie wiedzy o społeczeństwie,

 

Język studiów: język polski i angielski oraz w zależności od wybranej drugiej specjalności: język francuski lub niemiecki.

 

Studia bezpłatne dla kandydatów z obywatelstwem polskim oraz kandydatów zagranicznych spełniających kryteria studiowania bez odpłatności

 

Absolwenci programu uzyskują tytuł magistra na kierunku Nauczanie języków obcych na specjalności głównej Nauczanie języka angielskiego i wybranej drugiej specjalności. W suplemencie do dyplomu widnieje zapis o nadaniu kwalifikacji do nauczania  dwóch przedmiotów szkolnych (zgodnie z wyborem specjalności) w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych w polskim systemie szkolnictwa.

 

Kandydaci  zakładają konto i rejestrują się w systemie Internetowej Rekrutacji Kandydata (IRK) na kierunek Nauczanie języków obcych. Podczas kwalifikacji brane są pod uwagę dwa elementy:

 

Ważne terminy:

I termin – czerwiec/lipiec 2023

 • Rejestracja w systemie IRK: 6 czerwca 2023 godz. 00:00 – 12 lipca 2023 godz. 23:59 (Uwaga! Podczas rejestracji przed złożeniem egzaminu dyplomowego należy odhaczyć na “tak” opcję w okienku o posiadaniu dyplomu aby przejść dalej i ukończyć rejestrację – dyplom zostanie potwierdzony/ dostarczony na dalszym etapie rekrutacji)
 • Rozmowa kwalifikacyjna: 17 lipca 2023 r., od godz. 10:00 (do ok. 15:00), egzamin zostanie przeprowadzony zdalnie na platformie Google Meet, link do spotkania zostanie wysłany drogą mailową na co najmniej 1 dzień przed rozmową,
 • Ogłoszenie wyników: 19 lipca 2023 r.
 • Wnoszenie opłaty rekrutacyjnej: 6 czerwca 2023 godz. 00:00 – 7 lipca 2023 godz. 23:59
 • Ostatni dzień wprowadzenia wyników przez kandydatów: 12 lipca 2023 r.
 • Ogłoszenie wyników: 20 lipca 2023 r.
 • Przyjmowanie dokumentów: 21, 24-25 lipca 2023 r., po ew. przesunięciach na liście rezerwowej, kolejne dwudniowe terminy, zostaną zamieszczone na koncie Kandydata

II termin – sierpień/wrzesień 2023 (dla osób zdających egzamin dyplomowy w II terminie)

 • Rejestracja w systemie IRK: 17 sierpnia 2023 godz. 00:00 – 15 września 2023 godz. 23:59
 • Rozmowa kwalifikacyjna: 20 września 2023 r., od godz. 10:00 (do ok. 15:00), egzamin zostanie przeprowadzony zdalnie na platformie Google Meet, link do spotkania zostanie wysłany drogą mailową na co najmniej 1 dzień przed rozmową,
 • Ogłoszenie wyników: 22 września 2023 r.
 • Wnoszenie opłaty rekrutacyjnej: informacja dostępna na koncie kandydata w IRK UW

Przyjmowanie dokumentów: 25-26 września 2023 r., po ew. przesunięciach na liście zakwalifikowanych, kolejne dwudniowe terminy, zostaną zamieszczone na koncie Kandydata

Skip to content