UOKNJN

Oferta Instytutu Polskiego w Berlinie dotycząca praktyk studenckich


NOWY REGULAMIN CENTRUM

Uprzejmie informuję, iż w dniu dzisiejszym, na mocy Zarządzenia nr 154 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego został nadany nowy Regulamin CKNJOiEE UW.   

Zmianie ulegają m.in. dotychczasowe nazwy Kolegiów i od dziś  stają się:

Uniwersyteckim Ośrodkiem Kształcenia Nauczycieli Języka Angielskiego (UOKNJA), 

Uniwersyteckim Ośrodkiem Kształcenia Nauczycieli Języka Francuskiego (UOKNJF) i

Uniwersyteckim Ośrodkiem Kształcenia Nauczycieli Języka Niemieckiego (UOKNJN). 

                                                                             dr Danuta Romaniuk

                                                                             Dyrektor CKNJOiEE UW 


Stypednium dla studentów w Mainz


 OGŁOSZENIE KOMISJI WYBORCZEJ SAMORZĄDU STUDENTÓW UW

Skip to content